No Credit, Game Over!®- Aanbevelingen

Een warme aanbeveling…

No Credit, Game Over!® – Bornem (Tiffany Hermans, jeugddienstBornem)

Toen we vanuit de jeugddienst iets wouden doen voor de schoolverlaters in Bornem zijn we op zoek gegaan naar iets anders dan de traditionele klasbezoeken of beurzen.

We zijn terechtgekomen bij Lieve en bezochten een van de infomomenten.  We waren snel mee met het spelconcept en de sterktes ervan. Omdat we vanuit de jeugddienst  ook buiten de schuldpreventie heel wat andere troeven zagen hebben we besloten om het spel in Bornem in te richten voor alle leerlingen van TSO, BSO en ASO.

De leerlingen hebben hun gemeente op een andere manier leren kennen. Ze kennen de diensten die ze nodig hebben bij het beëindigen van hun studies. Voor zij die op kot gaan is het ook een leuke ontmoeting met de werkelijkheid. Vanuit de school werd ook gezegd dat net die leerlingen vaak het meest “wereldvreemd” zijn. Een kleine reality-check is voor hen dus ook welkom.

Het spel breng teen heel fijne dynamiek met zich mee. Net daarom blijft er ook heel veel bij de leerlingen hangen en zijn we ervan overtuigd dat dit bij elk van hen nog nuttig  kan zijn in de stappen die zij zetten.

De samenwerking met Lieve en Dries is steeds heel vlot verlopen. Ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn en waar ze naar toe willen. Ze hebben al heel wat ervaring in het organiseren van stadsspelen en dat zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en problemen snel worden gesignaleerd en opgelost.

Zowel de directies, leerkrachten, diensten als leerlingen waren laaiend enthousiast over het spel en hopen dat het volgend jaar weer zal georganiseerd worden in Bornem.

 

Mediawijs + schulden-wijs = WIN WIN

Toen [ew32] haar project kwam voorstellen aan de stad Mechelen, was er meteen heel wat interesse binnen verschillende diensten. Schulden bij jongeren vormt immers een reëel probleem en de stad is absoluut voorstander om hier preventief rond te werken. De diensten Preventie en veiligheid, Onderwijsondersteuning, dienst Jeugd (Villa Crossmedia), het Centrum Algemeen Welzijnswerk en het OCMW sloegen dan ook de handen in elkaar en zorgden ervoor de alle Mechelse jongeren vanaf 16 tot 22 jaar uit de 3de en 4de graad TSO en BSO, en jongeren die we bereiken via andere netwerken (jeugdverenigingen, ROJM, bijzondere jeugdzorg, hoger onderwijs, TKO, … ) konden deelnemen.

Onder de uitstekende begeleiding van EW32 speelden 196 jongeren  het digitale stadsspel No Credit, Game Over!® in de week van 4 tem 8 maart 2013. Het enthousiasme on der de jongeren was groot, en al slaagden de meeste groepjes er niet in om uit de schulden te raken, ze gaven vaak aan dat ze heel wat hadden opgestoken van het spel en nu beter wisten wat ze moesten doen mochten ze ooit in de problemen geraken.

De combinatie van het digitale spelplezier (lang niet elke jongere hield al ooit een tablet vast) en de bewustmaking rond schulden maakt van No Credit, Game Over!® een spel dat elke jongere in Vlaanderen gespeeld zou moeten hebben.

Voor meer informatie over het spel in Mechelen mag u me steeds contacteren via tina.vanacker@mechelen.be

Mechelen, 30 april 2013,

Tina Van Acker,
Projectcoördinator Villa Crossmedia

Ook de jeugddienst vond het een hele ervaring en we kijken al uit naar de volgende spelweek volgend jaar!

CAW Midden-West Vlaanderen

Eveline Bohez, coördinator van het project ‘Schuldhulp & -preventie Midden West-Vlaanderen & Westhoek’ (zie ook www.schuldhulpenpreventie.be) getuigt:

“OCMW’s en CAW’s stellen vast dat steeds meer jongeren komen aankloppen met financiële problemen. Vanuit het project ‘Schuldhulp & -preventie’ willen we daarom een belangrijk deel van onze preventieve acties richten tot leerlingen uit de 2e en 3e graad secundair onderwijs, zodat zij een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen gaan.

We kozen ervoor om binnen dit kader samen te werken met [ew32].Het spel laat de leerlingen op een interactieve manier ondervinden wat het betekent om op eigen benen te staan, om in schulden terecht te komen en waar ze terecht kunnen voor info en hulp. We organiseerden No Credit, Game Over!® in 3 steden (Roeselare, Tielt & Ieper) en bereikten hiermee zo’n 600 leerlingen.

De samenwerking met [ew32] verliep erg vlot. Na elke editie vroegen we aan zowel de leerlingen, de leerkrachten als de diensten om de activiteit te beoordelen. De reacties waren telkens positief: het spel sluit dicht aan bij de realiteit en draagt bij tot het verlagen van de drempel naar diverse organisaties. De leerlingen omschrijven het spel als uitdagend, vernieuwend en leerrijk.

We kunnen concluderen dat No Credit Game Over!® een originele aanzet vormt om zowel de financiële als de digitale geletterdheid van de leerlingen aan te scherpen!”

Wie een uitgebreid evaluatieverslag wenst of wie verdere vragen heeft, kan steeds contact opnemen via eveline.bohez@caw-middenwvl.be of 051/26.98.00!