De organisatie

EuroWheels is een vzw, opgericht in 2007 die zich inzet voor sociaal-maatschappelijke participatie-projecten met een specifieke focus op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en hun 21e eeuwse “geletterdheid”.

Deze vzw ontwikkelde zich verder naar [ew32]. Een business plan werd aangemaakt, academisch onderzoek verricht, ontwikkeling werden opgestart en onze participatiemethodologie werd door het werken met diverse doelgroepen beproefd en verfijnd. Diverse onderwerpen (sex, drugs en rock & roll…) passeerden en passeren de revue.

[ew32] leert jongeren (en ouderen) om verhalen en rollenspellen te maken over de sociaal-maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Vorm en inhoud sluiten aan bij de leefwereld van jongeren van vandaag én morgen. We maken daarbij gebruik van instrumenten, technologieën en methodologieën uit de informatie-, communicatie- en kennismaatschappij.

Deze werkwijze plaatsen we middels mobiele (internet, gsm) instrumenten in de dagelijkse omgeving; de stad en/of het platteland.