Beoogde doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit alfa-prosumers, beta-prosumers, gamma-prosumers en n-prosumers op zowel Europees niveau als op Vlaams niveau. De leeftijd van onze doelgroep zijn jongeren tussen de 14 en 25 jaar omdat de doelgroep binnen deze leeftijdsfase op het punt staat om een aantal toekomstige beslissingen te nemen waarbij het belangrijk is om er goed over na te denken zodat ze later niet in de problemen kunnen geraken.

alfa-prosumers

Dit zijn jongeren (en docenten) uit hogescholen en universiteiten (opleidingen Communicatie en Multimedia Design, Communicatie Wetenschappen, Game Design en Development, Kunst, Media & Technologie, Sociale Wetenschappen, Pedagogiek, enz…).

Via de GameLabs produceren ze ideeën, concepten, formats, scènes, situaties en karakters. Dus de eerste aanzet waarmee de bèta en n-prosumers aan de slag gaan.

Doelstellingen

Input en output verzamelen in de vorm van ideeën, concepten, formats, scenes, situaties en karakters. Samenwerkingsverbanden sluiten.

beta-prosumers

Dit zijn jongeren (en jeugdwerkers) uit het Reguliere Jeugdwerk. Deze jongeren betrekken we bij ons participatieproces tijdens de testfase van onze Game- en LearningLabs voor samenhorigheid en spel.

Doelstellingen

Input, tips, ideeën en feedback ontvangen. Zichtbaarheid creëren. Aanzetten tot participeren. Erkenning van de werkwijze.

gamma-prosumers

De maatschappelijk kwetsbare jongeren (en ervaringsdeskundigen) uit WMKJ (werking
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren), BJZ (Bijzondere jeugdzorg) en deeltijdonderwijs (CEDO). Dit zijn jongeren die een intensieve begeleiding nodig hebben en die voor ons als ervaringsdeskundigen kunnen worden beschouwd met betrekking tot het onderwerp van deze game (consumptiegedrag, crisis, geld, schulden…)

Middels de LearningLabs betrekken wij ze bij serieuze onderwerpen door hen hierin actief te laten participeren.

Doelstellingen

Aanspreken in een vorm die hen aanspreekt
Actief laten participeren in het onderwerp
Aanzetten tot het registreren van content d.m.v. nieuwe media
Aanzetten tot het delen van de informatie d.m.v. sociale media
Zichtbaarheid creëren
Erkenning van de werkwijze

n-prosumers

Scholieren (en leerkrachten) uit middelbaar onderwijs. Dit zijn de jongeren die ons product op een participatieve, creatieve en speelse manier ten uitvoering brengen middels een Serious Urban Game.

Doelstellingen

Aanspreken in een vorm die hen aanspreekt
Actief laten participeren in het onderwerp
Aanzetten tot het registreren van content d.m.v. nieuwe media
Aanzetten tot het delen van de informatie d.m.v. sociale media
Zichtbaarheid creëren
Erkenning van de werkwijze