Gent 2050

Gent 2050 is een opdracht van het Klimaatverbond Gent.
Met steun van de Vlaamse overheid.

De rol van steden in de strijd tegen klimaatverandering

Steden wereldwijd kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het merendeel van de bevolking woont in steden. Bovendien herbergen zij het grootste deel van industrieën en diensten, waardoor zij ‘verantwoordelijk’ zijn voor meer dan 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Hoewel veel steden kwetsbaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen, biedt een stedelijke omgeving tegelijk ook de meeste kansen om ‘klimaatarm’ te leven, door bijvoorbeeld een dichtere bebouwing en minder autoverplaatsingen. Bovendien kunnen steden veel van elkaar leren.