No Credit, Game Over!®

 “No Credit, Game Over! is een project en geregistreerd merk van Lieve Achten voor Telma bvba”.

Aan de hand van digitale media dient de jongere zich een weg te banen door de stad in een poging de schulden van zijn personage af te lossen. Hierbij dient hij zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW, mutualiteiten, vakbonden, banken…) aan te spreken en praktische oplossingen te zoeken. Interviews, foto’s en documenten dienen aan te tonen dat de jongere niet alleen de/ zijn weg vindt in de wereld van de media, maar ook in de -soms keiharde- realiteit.

Formule: wanneer u beslist No Credit Game Over!® te boeken komt [ew32] met het spel naar uw stad of gemeente.

In samenwerking wordt één meeting gepland met de verschillende (hulp)instanties die betrokken worden bij het spel : bank, interimkantoor, VDAB, JAC, mutualiteit, OCMW, vakbond, … .
[ew32] volgt deze contacten verder op en doet al het noodzakelijke om het spel te kunnen uitvoeren in uw regio.

Op de geboekte datum komt een professional van [ew32] het spel ter plaatse begeleiden. Deze spelbegeleider staat in voor de introductie, de opvolging van de spelers tijdens het spel en een degelijke nabespreking ter afronding.

[ew32] voorziet voor elke spelsessies het nodige spelmateriaal : 10 tablets (voorzien van een dataverbinding), laptop waarop leerkrachten mee het spel kunnen volgen, alle geprinte documenten, noodmap en spelportefeuille voor elke groep.

Voor wie?

No Credit Game Over!® richt zich tot leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, en kan geboekt worden door verschillende instanties.

Enkele voorbeelden :
– Jeugddienst van Bornem wil een activiteit doen voor al haar schoolverlaters, en boekt het spel om aan te bieden aan alle zesdejaars klassen uit de Bornemse scholen.
– Het OCMW van Landen wil graag met de scholen werken rond dit thema
– Een school wil graag  al haar vijfde en zesde jaars laten deelnemen en boekt voor elke klas een sessie
– Het CAW Midden West-Vlaanderen is bezig met een project rond schuldpreventie
– Een aantal scholen uit dezelfde gemeente slaan samen de handen in elkaar om samen het spel naar hun regio te halen
-…

Tarieven

No Credit Game Over!® is te boeken door scholen vanaf een minimum van 5 (opeenvolgende) sessies. Bent u een leerkracht of een directie van een school  dan kan je ons eventueel al boeken vanaf 1 sessie. Indien u daar interesse in hebt, neem dan contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden. Een sessie duurt drie uur en staat open voor een minimum van 10 en een maximum van 30 leerlingen. Per dag kunnen er maximum twee sessies plaatsvinden : 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag.

 

Spelverloop

Totale speelduur: 180’
Vertegenwoordigt 1 maand in het leven van de personages.

INLEIDING (30’)
De GameMaster legt het spel uit & de leerlingen worden in groepjes van 3 verdeeld. Elk team kruipt in de huid van een werkloos personage met € 1400 schulden. Het is nu aan de leerlingen om die schuldenberg weg te werken. Met een tablet trekken ze de stad in, de GameMaster volgt hen daarbij op de voet via het S_U+G® platform: het online spel- en informatieportaal met een plattegrond van de stad waarop alle meewerkende organisaties staan aangeduid.  

SPEL (120’) 
Aan de hand van de plattegrond gaan de leerlingen langs bij reële organisaties en instellingen in de stad. Daar kunnen ze informatie verzamelen en opdrachten uitvoeren. Hierbij moeten ze telkens opnieuw keuzes maken:
Geld lenen of niet? Een job zoeken? Maar waar vind je die? Misschien kan de VDAB helpen? Of het OCMW? Een interimkantoor misschien, of het JAC? Soms komen ze voor verrassingen te staan, zoals een aantrekkelijk aanbod om snel geld te verdienen, maar is dat wel een goed idee? Elk team probeert de schulden van haar personage weg te werken, de foto’s en berichten die de leerlingen op het platform posten, gelden voor de GameMaster als bewijs van hun inspanningen.

NABESPREKING (30’)
We kijken hoe zelfredzaam de teams te werk gingen. Begrijpen de leerlingen het probleem? Zijn ze in staat het te analyseren en hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden?
We overlopen de acties van alle teams, we vergelijken de resultaten en proberen de verschillen in aanpak te verklaren. Tijdens de nabespreking in groep leren we wat de leerlingen van het spel zullen meedragen. We baseren ons op hun ervaringen en het geleverde bewijsmateriaal om enkele concrete vragen te stellen, zoals bijvoorbeeld:

  • Algemeen:
    Welke organisaties/diensten/instellingen heb je bezocht? Wie kon wat betekenen voor jou en je personage? Wie heeft je het beste geholpen? Wat vond je frustrerend en wat was net handig? Van welke diensten of organisaties had je nog nooit gehoord? Wat is het voordeel van ze allemaal te kennen? Welke beslissingen nam je om uit de schulden te geraken? Welke oplossingen bedacht je zelf? Hoe voelde het om in de situatie van je personage te zitten? Hoe sta je nu tegenover zwartwerk?
  • Specifiek:
    Wat is de functie van een ziekenfonds? Ben je verplicht je bij een ziekenfonds aan te sluiten? Wat is een vakbond en waarvoor kan je die aanspreken? Wat is het verschil tussen vakbond en hulpkas? Wat is het JAC, waarvoor kan je er terecht? Wat is het verschil tussen budgetbeheer en budgetbegeleiding? Wat doet een interimkantoor? Hoeveel zou je personage gemiddeld ongeveer verdienen? Wat is het verschil tussen brutoloon en nettoloon? Wat heb je nodig om te kunnen solliciteren? Wat doet de VDAB en waarvoor kan je er terecht?

 


Je bent blut en denkt: ‘Ach, dat waait vanzelf wel weer over’.
Maar niets is minder waar, want voor je ’t weet, heb je schulden.
Zo zink je al snel in een diepe put, zonder touwlader.

Je portemonnee is niet alleen leeg, er zit zelfs een gigantisch gat in, waarin echt elke eurocent genadeloos verdwijnt…
Hoe krijg je die schuld weer aangevuld?

No Credit, Game Over!® geeft je een tweede kans:

  • gewapend met een tablet en social media trek je de stad in op zoek naar oplossingen
  • je spreekt verschillende instanties aan die je kunnen helpen bij het dempen van je financiële put (het JAC, de VDAB, een interimkantoor, de bank,…)
  • aan de hand van foto’s, documenten en interviews bewijs je dat je schuldenberg slinkt
  • tijdens een interactieve nabespreking kan je je beslissingen en acties evalueren

Dus… zit je in een financiële put, neem dan zelf de touwladder in handen! Want in Real Life, krijg je geen tweede of derde ‘leven’ en is het meteen van: 

No Credit, Game Over!®

[ew32] ontwikkelde dit spel samen met 400 enthousiaste jongeren. In creatieve en intensieve Learning- en GameLabs deden ze aan zelfonderzoek, mapping en game mechanics. Het resultaat is een unieke en socialiserende ervaring op maat van jongeren (16-22) in een taal die ze perfect begrijpen: die van moderne media en nieuwe communicatie tools.

Een warme aanbeveling…

No Credit, Game Over!® – Bornem (Tiffany Hermans, jeugddienstBornem)

Toen we vanuit de jeugddienst iets wouden doen voor de schoolverlaters in Bornem zijn we op zoek gegaan naar iets anders dan de traditionele klasbezoeken of beurzen.

We zijn terechtgekomen bij Lieve en bezochten een van de infomomenten.  We waren snel mee met het spelconcept en de sterktes ervan. Omdat we vanuit de jeugddienst  ook buiten de schuldpreventie heel wat andere troeven zagen hebben we besloten om het spel in Bornem in te richten voor alle leerlingen van TSO, BSO en ASO.

De leerlingen hebben hun gemeente op een andere manier leren kennen. Ze kennen de diensten die ze nodig hebben bij het beëindigen van hun studies. Voor zij die op kot gaan is het ook een leuke ontmoeting met de werkelijkheid. Vanuit de school werd ook gezegd dat net die leerlingen vaak het meest “wereldvreemd” zijn. Een kleine reality-check is voor hen dus ook welkom.

Het spel breng teen heel fijne dynamiek met zich mee. Net daarom blijft er ook heel veel bij de leerlingen hangen en zijn we ervan overtuigd dat dit bij elk van hen nog nuttig  kan zijn in de stappen die zij zetten.

De samenwerking met Lieve en Dries is steeds heel vlot verlopen. Ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn en waar ze naar toe willen. Ze hebben al heel wat ervaring in het organiseren van stadsspelen en dat zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en problemen snel worden gesignaleerd en opgelost.

Zowel de directies, leerkrachten, diensten als leerlingen waren laaiend enthousiast over het spel en hopen dat het volgend jaar weer zal georganiseerd worden in Bornem.

 

Mediawijs + schulden-wijs = WIN WIN

Toen [ew32] haar project kwam voorstellen aan de stad Mechelen, was er meteen heel wat interesse binnen verschillende diensten. Schulden bij jongeren vormt immers een reëel probleem en de stad is absoluut voorstander om hier preventief rond te werken. De diensten Preventie en veiligheid, Onderwijsondersteuning, dienst Jeugd (Villa Crossmedia), het Centrum Algemeen Welzijnswerk en het OCMW sloegen dan ook de handen in elkaar en zorgden ervoor de alle Mechelse jongeren vanaf 16 tot 22 jaar uit de 3de en 4de graad TSO en BSO, en jongeren die we bereiken via andere netwerken (jeugdverenigingen, ROJM, bijzondere jeugdzorg, hoger onderwijs, TKO, … ) konden deelnemen.

Onder de uitstekende begeleiding van EW32 speelden 196 jongeren  het digitale stadsspel No Credit, Game Over!® in de week van 4 tem 8 maart 2013. Het enthousiasme on der de jongeren was groot, en al slaagden de meeste groepjes er niet in om uit de schulden te raken, ze gaven vaak aan dat ze heel wat hadden opgestoken van het spel en nu beter wisten wat ze moesten doen mochten ze ooit in de problemen geraken.

De combinatie van het digitale spelplezier (lang niet elke jongere hield al ooit een tablet vast) en de bewustmaking rond schulden maakt van No Credit, Game Over!® een spel dat elke jongere in Vlaanderen gespeeld zou moeten hebben.

Voor meer informatie over het spel in Mechelen mag u me steeds contacteren via tina.vanacker@mechelen.be

Mechelen, 30 april 2013,

Tina Van Acker,
Projectcoördinator Villa Crossmedia

Ook de jeugddienst vond het een hele ervaring en we kijken al uit naar de volgende spelweek volgend jaar!

CAW Midden-West Vlaanderen

Eveline Bohez, coördinator van het project ‘Schuldhulp & -preventie Midden West-Vlaanderen & Westhoek’ (zie ook www.schuldhulpenpreventie.be) getuigt:

“OCMW’s en CAW’s stellen vast dat steeds meer jongeren komen aankloppen met financiële problemen. Vanuit het project ‘Schuldhulp & -preventie’ willen we daarom een belangrijk deel van onze preventieve acties richten tot leerlingen uit de 2e en 3e graad secundair onderwijs, zodat zij een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen gaan.

We kozen ervoor om binnen dit kader samen te werken met [ew32].Het spel laat de leerlingen op een interactieve manier ondervinden wat het betekent om op eigen benen te staan, om in schulden terecht te komen en waar ze terecht kunnen voor info en hulp. We organiseerden No Credit, Game Over!® in 3 steden (Roeselare, Tielt & Ieper) en bereikten hiermee zo’n 600 leerlingen.

De samenwerking met [ew32] verliep erg vlot. Na elke editie vroegen we aan zowel de leerlingen, de leerkrachten als de diensten om de activiteit te beoordelen. De reacties waren telkens positief: het spel sluit dicht aan bij de realiteit en draagt bij tot het verlagen van de drempel naar diverse organisaties. De leerlingen omschrijven het spel als uitdagend, vernieuwend en leerrijk.

We kunnen concluderen dat No Credit Game Over!® een originele aanzet vormt om zowel de financiële als de digitale geletterdheid van de leerlingen aan te scherpen!”

Wie een uitgebreid evaluatieverslag wenst of wie verdere vragen heeft, kan steeds contact opnemen via eveline.bohez@caw-middenwvl.be of 051/26.98.00!