Gent 2050

gent 2050Gent 2050 is een opdracht van het Klimaatverbond Gent.
Met steun van de Vlaamse overheid.

BESCHRIJVING

In samenwerking met de milieudienst van de stad Gent ontwikkelt [ew32] een urban game voor jongeren rondom het thema “Gent klimaatneutraal in 2050”.Op 3 mei 2012 is het project van start gegaan onder de werktitel “Futuring Gent 2050” in het Gentse stadsmuseum het STAM.

In het voorjaar van 2012 organiseert [ew32] een viertal Learning- en GameLabs waarin leerlingen van diverse Gentse scholen op een participatieve manier informatie verzamelen die dan gebruikt wordt voor de ontwikkeling van het digitale stadsspel.

Met studenten van de MADFAC werden processen omtrent Tranisitie en Klimaat doorlopen.

Over Gent Klimaat-neutraal in 2050

Gent streeft er naar om een klimaat-neutrale stad te worden tegen 2050. Eind 2009 werd het Gents klimaatverbond opgericht om deze doelstelling dichterbij te brengen.
Het Gents Klimaatverbond wil zoveel mogelijk Gentenaars, bedrijven, organisaties en burgers verenigen om samen te streven naar klimaatneutraliteit voor Gent. Samen kijken en onderzoeken ze welke maatregelen ze kunnen nemen en hoe ze elkaar hierbij kunnen helpen.
Het Gents Klimaatverbond is een initiatief van het Gentse stadsbestuur, dat hiervoor zoveel mogelijk partners zoekt.

De verantwoordelijke schepen is Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid.
gentsklimaatverbond.be/
tineheyse.be/

De rol van steden in de strijd tegen klimaatverandering

Steden wereldwijd kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het merendeel van de bevolking woont in steden. Bovendien herbergen zij het grootste deel van industrieën en diensten, waardoor zij ‘verantwoordelijk’ zijn voor meer dan 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Hoewel veel steden kwetsbaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen, biedt een stedelijke omgeving tegelijk ook de meeste kansen om ‘klimaatarm’ te leven, door bijvoorbeeld een dichtere bebouwing en minder autoverplaatsingen. Bovendien kunnen steden veel van elkaar leren.

gents-klimaatverbond