Futuring Gent

Het Gents Klimaatverbond wil zoveel mogelijk Gentenaars, bedrijven, organisaties en burgers verenigen om samen te streven naar klimaatneutraliteit voor Gent. Samen kijken en onderzoeken ze welke maatregelen ze kunnen nemen en hoe ze elkaar hierbij kunnen helpen.
Het Gents Klimaatverbond is een initiatief van het Gentse stadsbestuur, dat hiervoor zoveel mogelijk partners zoekt.

In samenwerking met de milieudienst van de stad Gent ontwikkeld [ew32] een serious urban game voor jongeren rondom het thema “Gent klimaatneutraal in 2050”.Op 3 mei 2012 is het project van start gegaan onder de werktitel “Futuring Gent 2050” in het Gentse stadsmuseum het STAM.

Verschillende activiteiten

Brainstorm

De data bovenhalen, uit leerlingen, wat weten ze al, waar zitten gaten, …

LearningLabs

Aan de hand van verschillende “Drøme LearningLabs” in 2012 in 5 groepen binnen het stedelijk onderwijsnet van Gent, willen we het onderwerp ‘jongeren en het klimaat in 2050 in Gent’ verkennen.

De leerlingen zullen via verschillende media bevraagd worden over het klimaat en hun toekomst in 2050 in Gent. Ze maken filmpjes, fotocollages, interviews, enz.
Hun visie, hun mening, hun ideeën, etc. worden vastgelegd via video’s, via blogspots op sociale netwerksites,… . Ze leren hun mening en hun gevoelens te delen met jongeren uit álle lagen van de bevolking. Ze zetten elkaar aan tot deelname en geven zin aan elkaar.

Daarnaast zullen de jongeren ook in communicatie gaan met mensen van de transitie-arena’s en experten van het Gentse klimaatverbond. Ze delen hun mening visies en dromen.

GameLabs

Vanuit de bevindingen van de LearningLabs, in het voorjaar 2012, willen we verder bouwen met leerlingen aan de opmaak van een nieuw “serious urban game” rond het thema “milieu, klimaat”.
Dit zullen we doen aan de hand van “GameLabs”.

In GameLabs, geven de leerlingen input (en output) in de vorm van data, verhalen, karakters, scenario’s. In deze interactieve workshops peilen we wat jongeren nu écht interessant vinden, hoe zij graag benaderd worden en op hun beurt weer anderen benaderen en welke instanties of organisaties een antwoord kunnen bieden op hun vragen met betrekking tot Gent Neutraal in 2050!

Als resultaten van deze fase, ontwikkelen de leerlingen verschillende spelscenario’s. Deze zullen de bouwstenen zijn voor de Serious Urban Game.

Pedagogische doelstellingen

1. De leerlingen werken aan en krijgen inzicht in:
· verhalen
· personages
· gameplay
· gamemechenics
· art style
· fun elementen

2. Met betrekking tot de inhoud:
– participeren aan milieubeleid en -zorg op school
– herkennen in duurzaamheidsvraagstukken, de verwevenheid tussen economische en ecologische aspecten, herkennen de invloed van techniek en beleid
– Zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren
– Tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed
– Voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur
(Deze competenties komen in grote mate voort uit de publicatie ‘VOET@2010’ van de Vlaamse Overheid)

Resultaat

Via onderstaande linken kan de output bekeken en bediscussieerd worden:
– https://www.facebook.com/FutureIngGent2050
– http://www.youtube.com/user/FutureIngGent2050?feature=watch