My GPS to Work

International Exchange Event ¡BASTA! staat voor ‘Bestrijding van discriminatie van Allochtone BSO en DBSODSC06786
Schoolverlaters tijdens hun Transitie van onderwijs naar de Arbeidsmarkt in Vlaanderen’. Is het enkel Vlaanderen dat te kampen heeft met discriminatie tijdens de moeizame transitie van de allochtone BSO en DBSO schoolverlaters naar de arbeidsmarkt? Is dit thema ook transnationaal herkenbaar? Hoe gaan andere EU-landen om met dit topic? Hebben die andere EU-landen succes-formules om de kansen van Marokkaanse en Turkse BSO en DBSO schoolverlaters te verbeteren? Wat is hun beleid hieromtrent? Welke focus wordt er gelegd? Welke tools, methodieken, … worden er gehanteerd?

Het project “¡BASTA!” streeft er naar om de probleemsituatie in kwestie beheersbaar te maken in Vlaanderen en dit door middel van aangepaste EU-modellen en goede praktijken te integreren in een Vlaamse context

[ew32] stond tijdens dit project in voor het uitwerken en begeleiden van de activiteit ‘My GPS to work’

DSC06796MY GPS TO WORK is “een op zoek gaan naar informatie”. De leerlingen worden opgesplitst in groepjes van drie. De groepjes kregen een opdracht om naar verschillende instanties (Werkwinkel, VDAB, Vakbonden, uitzendkrachten-bureau…) te gaan. Ze kregen elk een samsungtab, en na toelichting werden ze op pad gestuurd. Er werd gezorgd voor de technologische voorbereiding op het Google Latitude platform waarbij de leerlingen de wegbeschrijving naar hun verschillende locaties konden opzoeken en volgen. Per locatie is de komst van de leerlingen aangekondigd; Ter plaatse werd er een kort interview afgenomen (drie vragen) en gefilmd.

Twee begeleiders van My GPS to work gingen samen met de leerkracht(en) mee op pad om de leerlingen mee op te volgen.