#WORK ™ – Achtergrond

Wat?

#WORK ™ is een S_U+G ® Serious Urban Game die jonge werkzoekenden spelenderwijs op weg helpt richting arbeidsmarkt. Via dit innovatieve spel wordt er ingespeeld op specifieke vragen en verwachtingen van jongeren waardoor ze inzicht krijgen in de werking van de arbeidsmarkt.

Tijdens het spelen van #WORK ™ kruipen de spelers in de huid van een werkzoekend personage en ontdekken ze tijdens een tocht door de stad verschillende facetten van de arbeidsmarkt (VDAB, lokale werkgevers, uitzendsector, mutualiteit, vakbond, …).

Het natraject start onmiddellijk na het spel. In deze periode kunnen de jongeren ‘real life’ ervaring opdoen bij de werkgevers en organisaties die deelnemen aan #WORK ™. Deze coaching-op-maat is de concrete ‘beloning’ die ze tijdens het spel kunnen verdienen.

Voor wie?

Jongeren van 16 tot en met 25 jaar (alle onderwijssegmenten en schoolverlaters). Naargelang de doelgroep kan het spel inhoudelijk verfijnd worden.

Doel?

Het doel van het spel is om de jongeren op een realistische manier te laten kennismaken met de arbeidsmarkt. Op het einde van het traject is het de bedoeling dat ze een fictieve job te pakken krijgen. Die behalen ze door de 4 levels van het spel zo goed mogelijk af te ronden. Er is een beloning voorzien voor de personages, deze zit in het natraject.

Tijdens het natraject krijgen ze hun beloning in de vorm van ‘real life’ coaching, dit zal hen helpen om ook zelf makkelijker een job te vinden.

Hoe?

#WORK ™ is een interactief stadsspel en wordt aangeboden als een event per stad of gemeente. Wanneer een event in de stad wordt opgezet, vinden er minimum 5 spelsessies en maximum 9 spelsessies plaats per week. Elke spelsessie duurt 3 uur en er kunnen maximaal 25 leerlingen aan deelnemen.

esf

 

Project mogelijk gemaakt met de steun van:
Digitaal.Talent@Gent (http://digipolis.be/digipolis-gent)
Digipolis Antwerpen (www.antwerpen.be/abc)