Your City 2050

Wat?
gent 2050

‘Your City 2050’  is een Serious Urban Game met als thema klimaat. Het doet jongeren stilstaan bij de gevolgen van hun handelingen. Het spel dat enkel voor Gent was, wordt nu mogelijk voor heel Vlaanderen. Zo kunnen we ook naar jouw stad komen! De titel ‘Your City 2050’ zal dan ook omgevormd worden naar jouw stad, bijvoorbeeld ‘Gent 2050’.

Voor wie?

Het spel kan zowel gespeeld worden met klasgroepen, als met organisaties uit het jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, milieuverenigingen, …).  Kortom: voor alle enthousiaste jongeren tussen 14 en 25 jaar.

 INTRO

 

De wereld vergaat!

Of net niet, maar het scheelt toch niet veel want de klimaatopwarming blijkt onomkeerbaar… de stad is bijna helemaal verwoest…

Dus komen Daryl & Angel to the rescue!  Qua visie staan deze twee strijders lijnrecht tegenover elkaar. Samen met hun team proberen ze elk op hun manier de stad terug op te bouwen. Daryl is een groene jongen, voorstander van een duurzame levensstijl en steeds op zoek naar alternatieve oplossingen.
Angel is een dochter van de consumptie- en verspilmaatschappij, ze bewandelt de weg van de minste weerstand.

Samen met hun team bepalen deze warriors een strategie, waarna ze gewapend met een tablet de stad intrekken. Via verschillende spelmissies gaan ze de strijd aan met elkaar.

 

 

 Doelstellingen

Met het spel worden volgende doelstellingen beoogd :

Algemene doelstellingen

– De ambitie is om gedragsverandering bekomen door jongeren een game te laten spelen dat door andere jongeren mee gecreëerd is. Een game die aansluit bij hun leefwereld.
Probleemoplossend handelen. Hen aan de hand van de game laten voelen wat het probleem is en hen handvatten geven om zelf oplossingen aan te reiken.

Op vlak van milieu-educatie

– De jongeren participeren aan milieubeleid en -zorg op school
– De jongeren krijgen inzicht in duurzaamheidsvraagstukken, de verwevenheid tussen economische en ecologische aspecten. Ze herkennen de invloed van techniek en beleid
– De jongeren zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren
– De jongeren tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed
– De jongeren voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur

(Deze competenties komen in grote mate voort uit de publicatie ‘VOET@2010’ van de Vlaamse Overheid)

Op vlak van jongerenparticipatie

– Jongeren staan centraal doorheen het hele proces van ontwerp, ontwikkeling en de beleving.

– Jongeren zetten zichzelf aan in dialoog te gaan met de anderen en de dialoog zelf te faciliteren en te onderhouden.

– Het spel vertrekt vanuit hun eigen leefwereld, daardoor heeft het meer kracht om kennis en skills over te brengen bij jongeren. Die kunnen ze dan makkelijker analyseren en op hun eigen manier met elkaar delen via communicatie en digitale kanalen uit hun eigen leefwereld

Jongeren participeren meer omdat we inspelen op hun leefwereld via communicatie die ze meer dan eigen zijn en die dé communicatie bij uitstek is die ze gebruiken naar hun vrienden en kennissen toe. De jongeren krijgen de ruimte om op persoonlijk, lokaal en globaal vlak een thematiek aan te pakken waar ze misschien anders niet het gevoel hebben een verschil te kunnen maken. Nu kunnen ze mee nadenken over vernieuwing!

We willen met dit project jongeren bewust maken dat ze in staat zijn zelf hun stem vorm te geven zodat ze  gehoord zullen worden! Het wordt een project voor en door jongeren.

Aanleren van ‘Nieuwe Media’-skills

Via onze spelen modelleren en verfijnen onze doelgroepen hun vaardigheden, kennis en attitudes inzake nieuwe, digitale media of met andere woorden, ze leren media kennen, media begrijpen en media creëren.

Media kennen:
– Verschillende nieuwe, digitale media ontdekken op een spelende, laagdrempelige en niet-formele manier en zien wat ze kunnen bedragen in hun dagelijkse leven
– Leren werken met de computer: info opzoeken, internet ontdekken, kritisch leren omgaan met dit medium, leren bloggen, filmpjes uploaden, filmpjes monteren, leren kennen van en leren werken met open source software,…
– Leren werken met een digitale camera: filmen,monteren,…
– Leren werken met de smartphone of tablet: leren van de digitale terminologie, leren werken met applicaties, gps-functie,…
– Leren bronnen te controleren: informatie checken en dubbelchecken, informatie met elkaar vergelijken en tegenstrijdigheden verklaren. Leren wie welke informatie geeft en waarom.

Media begrijpen:
– In kleine groepjes verruimen ze hun kennis en leren ze kritisch nadenken over serieuze thema’s waar ze in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden.  Via nieuwe media (interviews, foto’s, …) bevragen de jongeren mensen hierover.
– Ontwikkelen van analytische competenties waar ze zelf verder mee aan de slag kunnen
– Leren begrijpen hoe media op hen, als jongeren, inspelen

Media creëren:
– Jongeren ontwikkelen spelen (karakters, scenario’s,…) voor elkaar via digitale media, die ze zelf aanduiden als hun manier van communiceren
– Jongeren ontwikkelen filmpjes over het thema aan de hand van hun visie, hun idee, hun mening,… deze posten ze op sociale netwerksites waardoor de impact op andere jongeren groter wordt

Samenwerkingsskills

Door samen in het spel te stappen leren jongeren intens met elkaar samen te werken: samen analyseren, samen discussiëren, samen tot beslissingen komen,  luisteren naar elkaar en openstaan voor andere meningen. Ze leren elkaar inschatten als gesprekspartner en  elkaar respecteren.

 

 Hoe is deze game ontwikkeld?

Het Gents Klimaatverbond wil zoveel mogelijk Gentenaars, bedrijven, organisaties en burgers verenigen om samen te streven naar klimaatneutraliteit voor Gent. Samen kijken en onderzoeken ze welke maatregelen ze kunnen nemen en hoe ze elkaar hierbij kunnen helpen.
Het Gents Klimaatverbond is een initiatief van het Gentse stadsbestuur, dat hiervoor zoveel mogelijk partners zoekt.

In samenwerking met de milieudienst van de stad Gent ontwikkeld [ew32] een serious urban game voor jongeren rondom het thema “Gent klimaatneutraal in 2050”.Op 3 mei 2012 is het project van start gegaan onder de werktitel “Futuring Gent 2050” in het Gentse stadsmuseum het STAM.

Verschillende activiteiten

Brainstorm

De data bovenhalen, uit leerlingen, wat weten ze al, waar zitten gaten, …

LearningLabs

Aan de hand van verschillende “Drøme LearningLabs” in 2012 in 5 groepen binnen het stedelijk onderwijsnet van Gent, willen we het onderwerp ‘jongeren en het klimaat in 2050 in Gent’ verkennen.

De leerlingen zullen via verschillende media bevraagd worden over het klimaat en hun toekomst in 2050 in Gent. Ze maken filmpjes, fotocollages, interviews, enz.
Hun visie, hun mening, hun ideeën, etc. worden vastgelegd via video’s, via blogspots op sociale netwerksites,… . Ze leren hun mening en hun gevoelens te delen met jongeren uit álle lagen van de bevolking. Ze zetten elkaar aan tot deelname en geven zin aan elkaar.

Daarnaast zullen de jongeren ook in communicatie gaan met mensen van de transitie-arena’s en experten van het Gentse klimaatverbond. Ze delen hun mening visies en dromen.

GameLabs

Vanuit de bevindingen van de LearningLabs, in het voorjaar 2012, willen we verder bouwen met leerlingen aan de opmaak van een nieuw “serious urban game” rond het thema “milieu, klimaat”.
Dit zullen we doen aan de hand van “GameLabs”.

In GameLabs, geven de leerlingen input (en output) in de vorm van data, verhalen, karakters, scenario’s. In deze interactieve workshops peilen we wat jongeren nu écht interessant vinden, hoe zij graag benaderd worden en op hun beurt weer anderen benaderen en welke instanties of organisaties een antwoord kunnen bieden op hun vragen met betrekking tot Gent Neutraal in 2050!

Als resultaten van deze fase, ontwikkelen de leerlingen verschillende spelscenario’s. Deze zullen de bouwstenen zijn voor de Serious Urban Game.

Pedagogische doelstellingen

1. De leerlingen werken aan en krijgen inzicht in:
· verhalen
· personages
· gameplay
· gamemechenics
· art style
· fun elementen

2. Met betrekking tot de inhoud:
– participeren aan milieubeleid en -zorg op school
– herkennen in duurzaamheidsvraagstukken, de verwevenheid tussen economische en ecologische aspecten, herkennen de invloed van techniek en beleid
– Zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren
– Tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed
– Voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur
(Deze competenties komen in grote mate voort uit de publicatie ‘VOET@2010’ van de Vlaamse Overheid)

Resultaat

Via onderstaande linken kan de output bekeken en bediscussieerd worden:
– https://www.facebook.com/FutureIngGent2050
– http://www.youtube.com/user/FutureIngGent2050?feature=watch

Concreet spelverloop

 

De klimaatverandering bleek onomkeerbaar te zijn. Een grote apocalyps heeft de stad verwoest. Twee strijders en hun teams staan klaar voor de heropbouw. Langs de ene kant is er Daryl, de voorstander van een alternatieve en duurzame levensstijl. Langs de andere kant hebben we Angel, uitdrager van onze consumptie- en verspilmaatschappij. De spelers strijden om de stad op hun manier te kunnen opbouwen. In team bepalen ze een strategie, waarop ze gewapend met een tablet en via verschillende spelmissies de strijd met elkaar aangaan.

Concreet ziet het spel er als volgt uit :

BEGINSITUATIE

Voor het spel worden de leerlingen in 2 teams verdeeld (max. 20 leerlingen per groep).  Elk team neemt plaats aan de tafels die opgesteld staan in hun eigen hoofdkwartier. Dit hoofdkwartier zal dienen als uitvalsbasis tijdens het spel.

afbeelding 7

Beide teams krijgen te horen dat er een grote apocalyps heeft plaatsgevonden, die een totale vernieling heeft gebracht in hun stad. Het is aan hen om de stad terug op te bouwen.

De visie van beide teams hierin loopt nogal uit elkaar. Het ene team volgt blindelings de visie van Daryl, een strijder die gelooft in een nieuwe duurzame maatschappij waar alles anders kan dan voorheen. Het andere team gelooft met heel hun ziel in de visie van Angel, een stevige madam die zo snel mogelijk terug wil naar haar aangename leven in de vroegere consumptiemaatschappij.

WAT NU?

De teams zullen zich moeten organiseren. Elk team splits zich op in verschillende kleine missieteams (3 à 4 personen), en duidt 1 of 2 operatoren aan. De missieteams gaan gewapend met een tablet en een rugzak attributen de stad in, waar ze verschillende missies zullen volbrengen. De operatoren blijven achter in het hoofdkwartier en sturen de missieteams aan. Zij tekenen de strategie uit : ze bepalen wie naar welk punt gaat, welke materialen elk missieteam meekrijgt,…

DOEL

10167783324_d6955f839a_b

Tijdens het spel wordt de CO2 die de spelers  uitstoten  nauwkeurig gemeten. Team Daryl heeft als doel om zoveel mogelijk  CO2-uitstoot te verminderen. Team Angel wil net het omgekeerde, nl. zoveel mogelijk CO2 in de lucht pompen.

Op de zogenaamde ‘hotspots’ in de stad kan elk team een missie uitvoeren. Het team dat als eerste de missie afrond, haalt de  ‘hotspot’ binnen en heeft op deze plaats hun visie kunnen doordrukken. Wanneer Team Angel als eerste de missie binnenhaalt, zal er dus CO2 bijkomen. Wanneer Team Daryl een missie binnenhaalt, wordt de lucht weer wat zuiverder.

Totale speltijd (180′)

Speluitleg (30’) – iedereen samen

Wanneer de spelers aankomen worden ze onmiddellijk opgedeeld in twee teams. Elk team neemt plaats in hun hoofdkwartier. Het spelmateriaal ligt reeds klaar. Wanneer de teams plaatsgenomen hebben, wordt de speluitleg gebracht door een getrainde spelbegeleider van [ew32]. Deze uitleg omvat zowel de inhoud van het spel, als de werking van de tablets.

Na de uitleg krijgt elk team even de tijd om zich te organiseren. Het team splitst zich op in kleine missieteams en enkele operatoren. Er wordt een strategie bepaald, materialen worden verdeeld, er wordt afgesproken hoe de communicatie onderling gaat verlopen,…

Op het startsignaal van de begeleider begint het spel en gaan de verschillende missieteams de stad in.

Spel in de stad (120’) – in kleine groepjes

10167895925_3201642a55_b

De jongeren verspreiden zich in de stad en proberen zoveel mogelijk missies te volbrengen. Elke missie die een team weet te volbrengen levert hen een vermindering of vermeerdering van de CO2-uitstoot op.

Via de tablet houdt elke team contact met de operatoren in hun hoofdkwartier en met de spelbegeleider. De team sturen foto’s, filmpjes en tekstberichten door om te bewijzen dat ze een missie volbracht hebben.

In het hoofdkwartier zelf wordt geprojecteerd hoeveel er op het moment uitgestoten wordt. Op deze manier kunnen de teams volgen wie aan de winnende hand is.

Nabespreking (30′) – groepsbespreking

Wanneer het spel afgelopen is, komt iedereen terug  samen in het hoofdkwartier. De spelbegeleider maakt de winnaar bekend.

Er wordt overlopen welke team welke missie heeft binnen gehaald. Bij elke missie wordt er stilgestaan bij de invloed van hun acties op de CO2-uitstoot. Hierbij ligt de focus op de link naar de realiteit en de gevolgen die dagdagelijkse handelingen kunnen hebben op het klimaat.

 

 Spel boeken

‘Your City  2050’

Inhoud

‘Your City 2050′  is een Serious Urban Game met als thema klimaat. Het doet jongeren stilstaan bij de gevolgen van hun handelingen. Het spel dat enkel voor Gent was, wordt nu mogelijk voor heel Vlaanderen. Zo kunnen we ook naar jouw stad komen! De titel ‘Your City 2050′ zal dan ook omgevormd worden naar jouw stad, bijvoorbeeld ‘Gent 2050′.

Het spel

De klimaatverandering bleek onomkeerbaar te zijn. Een grote apocalyps heeft de stad verwoest. Twee strijders en hun teams staan klaar voor de heropbouw. Langs de ene kant is er Daryl, de voorstander van een alternatieve en duurzame levenstijl. Langs de andere kant hebben we Angel, uitdrager van onze consumptie- en verspilmaatschappij. De spelers zullen moeten strijden om de stad op hun manier te kunnen opbouwen. In team bepalen ze een strategie, waarop ze gewapend met een tablet en via verschillende spelmissies de strijd met elkaar aan.

Klik hier voor meer info over het project

Formule

‘Your City 2050’ kan je boeken in twee verschillende formules:

 1. Onder begeleiding

Je boekt ons om het spel te komen spelen in jouw stad. [ew32] komt met het spel naar jouw stad of gemeente. Wij passen het spel aan op maat van de eigen stad. Op de geboekte datum komen getrainde begeleiders het spel spelen. Deze spelbegeleiders staan in voor de introductie, de opvolging van de spelers tijdens het spel en een uitgebreide nabespreking ter afronding.

2. Eigen begeleiding

Je kiest ervoor om het spel zelf te begeleiden. De begeleiders volgen een traject met ons, waarin ze zelf het spel leren begeleiden. Dit zijn de ‘Train-de-trainer’-sessies. Deze sessies zullen in de nabije toekomst gepland worden. De info hierover volgt nog op deze pagina.

Voor wie?

Het spel kan zowel gespeeld worden met klasgroepen, als met organisaties uit het jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, milieuverenigingen, …).  Kortom : Voor alle enthousiaste jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Enkele voorbeelden:

  • De preventiedienst van Landen wil graag met scholen samenwerken rond dit thema.
  • De JNM Antwerpen neemt het op tegen de scouts van Mariakerke.
  • De milieudienst van Mechelen wil een activiteit doen voor de scholieren in haar stad, ze boekt het spel en biedt het aan aan scholen in haar gemeente.
  • Een school wil graag  al haar vijfde en zesde jaars laten deelnemen en boekt voor elke klas een sessie.
  • Een aantal scholen in een gemeente of regio willen allebei het spel spelen en werken samen om het spel naar hun regio te halen.

‘Your City 2050’ met begeleiding is te boeken door steden of organisaties vanaf een minimum van 5 (opeenvolgende) sessies. Bent u een leerkracht of een directie van een school  dan kan je ons eventueel al boeken vanaf 1 sessie. Indien u daar interesse in hebt, neem dan contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden. Een sessie duurt drie uur en staat open voor een minimum van 10 en een maximum van 50 leerlingen. Per dag kunnen er maximum twee sessies plaatsvinden : 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag.