Doelstellingen

Met het spel worden volgende doelstellingen beoogd :

Algemene doelstellingen

– De ambitie is om gedragsverandering bekomen door jongeren een game te laten spelen dat door andere jongeren mee gecreëerd is. Een game die aansluit bij hun leefwereld.
Probleemoplossend handelen. Hen aan de hand van de game laten voelen wat het probleem is en hen handvatten geven om zelf oplossingen aan te reiken.

Op vlak van milieu-educatie

– De jongeren participeren aan milieubeleid en -zorg op school
– De jongeren krijgen inzicht in duurzaamheidsvraagstukken, de verwevenheid tussen economische en ecologische aspecten. Ze herkennen de invloed van techniek en beleid
– De jongeren zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren
– De jongeren tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed
– De jongeren voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur

(Deze competenties komen in grote mate voort uit de publicatie ‘VOET@2010’ van de Vlaamse Overheid)

Op vlak van jongerenparticipatie

– Jongeren staan centraal doorheen het hele proces van ontwerp, ontwikkeling en de beleving.

– Jongeren zetten zichzelf aan in dialoog te gaan met de anderen en de dialoog zelf te faciliteren en te onderhouden.

– Het spel vertrekt vanuit hun eigen leefwereld, daardoor heeft het meer kracht om kennis en skills over te brengen bij jongeren. Die kunnen ze dan makkelijker analyseren en op hun eigen manier met elkaar delen via communicatie en digitale kanalen uit hun eigen leefwereld

Jongeren participeren meer omdat we inspelen op hun leefwereld via communicatie die ze meer dan eigen zijn en die dé communicatie bij uitstek is die ze gebruiken naar hun vrienden en kennissen toe. De jongeren krijgen de ruimte om op persoonlijk, lokaal en globaal vlak een thematiek aan te pakken waar ze misschien anders niet het gevoel hebben een verschil te kunnen maken. Nu kunnen ze mee nadenken over vernieuwing!

We willen met dit project jongeren bewust maken dat ze in staat zijn zelf hun stem vorm te geven zodat ze  gehoord zullen worden! Het wordt een project voor en door jongeren.

Aanleren van ‘Nieuwe Media’-skills

Via onze spelen modelleren en verfijnen onze doelgroepen hun vaardigheden, kennis en attitudes inzake nieuwe, digitale media of met andere woorden, ze leren media kennen, media begrijpen en media creëren.

Media kennen:
– Verschillende nieuwe, digitale media ontdekken op een spelende, laagdrempelige en niet-formele manier en zien wat ze kunnen bedragen in hun dagelijkse leven
– Leren werken met de computer: info opzoeken, internet ontdekken, kritisch leren omgaan met dit medium, leren bloggen, filmpjes uploaden, filmpjes monteren, leren kennen van en leren werken met open source software,…
– Leren werken met een digitale camera: filmen,monteren,…
– Leren werken met de smartphone of tablet: leren van de digitale terminologie, leren werken met applicaties, gps-functie,…
– Leren bronnen te controleren: informatie checken en dubbelchecken, informatie met elkaar vergelijken en tegenstrijdigheden verklaren. Leren wie welke informatie geeft en waarom.

Media begrijpen:
– In kleine groepjes verruimen ze hun kennis en leren ze kritisch nadenken over serieuze thema’s waar ze in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden.  Via nieuwe media (interviews, foto’s, …) bevragen de jongeren mensen hierover.
– Ontwikkelen van analytische competenties waar ze zelf verder mee aan de slag kunnen
– Leren begrijpen hoe media op hen, als jongeren, inspelen

Media creëren:
– Jongeren ontwikkelen spelen (karakters, scenario’s,…) voor elkaar via digitale media, die ze zelf aanduiden als hun manier van communiceren
– Jongeren ontwikkelen filmpjes over het thema aan de hand van hun visie, hun idee, hun mening,… deze posten ze op sociale netwerksites waardoor de impact op andere jongeren groter wordt

Samenwerkingsskills

Door samen in het spel te stappen leren jongeren intens met elkaar samen te werken: samen analyseren, samen discussiëren, samen tot beslissingen komen,  luisteren naar elkaar en openstaan voor andere meningen. Ze leren elkaar inschatten als gesprekspartner en  elkaar respecteren.