Spelverloop ‘your City 2050’

De klimaatverandering bleek onomkeerbaar te zijn. Een grote apocalyps heeft de stad verwoest. Twee strijders en hun teams staan klaar voor de heropbouw. Langs de ene kant is er Daryl, de voorstander van een alternatieve en duurzame levensstijl. Langs de andere kant hebben we Angel, uitdrager van onze consumptie- en verspilmaatschappij. De spelers strijden om de stad op hun manier te kunnen opbouwen. In team bepalen ze een strategie, waarop ze gewapend met een tablet en via verschillende spelmissies de strijd met elkaar aangaan.

Concreet ziet het spel er als volgt uit :

BEGINSITUATIE

Voor het spel worden de leerlingen in 2 teams verdeeld (max. 20 leerlingen per groep).  Elk team neemt plaats aan de tafels die opgesteld staan in hun eigen hoofdkwartier. Dit hoofdkwartier zal dienen als uitvalsbasis tijdens het spel.

afbeelding 7

Beide teams krijgen te horen dat er een grote apocalyps heeft plaatsgevonden, die een totale vernieling heeft gebracht in hun stad. Het is aan hen om de stad terug op te bouwen.

De visie van beide teams hierin loopt nogal uit elkaar. Het ene team volgt blindelings de visie van Daryl, een strijder die gelooft in een nieuwe duurzame maatschappij waar alles anders kan dan voorheen. Het andere team gelooft met heel hun ziel in de visie van Angel, een stevige madam die zo snel mogelijk terug wil naar haar aangename leven in de vroegere consumptiemaatschappij.

WAT NU?

De teams zullen zich moeten organiseren. Elk team splits zich op in verschillende kleine missieteams (3 à 4 personen), en duidt 1 of 2 operatoren aan. De missieteams gaan gewapend met een tablet en een rugzak attributen de stad in, waar ze verschillende missies zullen volbrengen. De operatoren blijven achter in het hoofdkwartier en sturen de missieteams aan. Zij tekenen de strategie uit : ze bepalen wie naar welk punt gaat, welke materialen elk missieteam meekrijgt,…

DOEL

10167783324_d6955f839a_b

Tijdens het spel wordt de CO2 die de spelers  uitstoten  nauwkeurig gemeten. Team Daryl heeft als doel om zoveel mogelijk  CO2-uitstoot te verminderen. Team Angel wil net het omgekeerde, nl. zoveel mogelijk CO2 in de lucht pompen.

Op de zogenaamde ‘hotspots’ in de stad kan elk team een missie uitvoeren. Het team dat als eerste de missie afrond, haalt de  ‘hotspot’ binnen en heeft op deze plaats hun visie kunnen doordrukken. Wanneer Team Angel als eerste de missie binnenhaalt, zal er dus CO2 bijkomen. Wanneer Team Daryl een missie binnenhaalt, wordt de lucht weer wat zuiverder.

Totale speltijd (180′)

Speluitleg (30’) – iedereen samen

Wanneer de spelers aankomen worden ze onmiddellijk opgedeeld in twee teams. Elk team neemt plaats in hun hoofdkwartier. Het spelmateriaal ligt reeds klaar. Wanneer de teams plaatsgenomen hebben, wordt de speluitleg gebracht door een getrainde spelbegeleider van [ew32]. Deze uitleg omvat zowel de inhoud van het spel, als de werking van de tablets.

Na de uitleg krijgt elk team even de tijd om zich te organiseren. Het team splitst zich op in kleine missieteams en enkele operatoren. Er wordt een strategie bepaald, materialen worden verdeeld, er wordt afgesproken hoe de communicatie onderling gaat verlopen,…

Op het startsignaal van de begeleider begint het spel en gaan de verschillende missieteams de stad in.

Spel in de stad (120’) – in kleine groepjes

10167895925_3201642a55_b

De jongeren verspreiden zich in de stad en proberen zoveel mogelijk missies te volbrengen. Elke missie die een team weet te volbrengen levert hen een vermindering of vermeerdering van de CO2-uitstoot op.

Via de tablet houdt elke team contact met de operatoren in hun hoofdkwartier en met de spelbegeleider. De team sturen foto’s, filmpjes en tekstberichten door om te bewijzen dat ze een missie volbracht hebben.

In het hoofdkwartier zelf wordt geprojecteerd hoeveel er op het moment uitgestoten wordt. Op deze manier kunnen de teams volgen wie aan de winnende hand is.

Nabespreking (30′) – groepsbespreking

Wanneer het spel afgelopen is, komt iedereen terug  samen in het hoofdkwartier. De spelbegeleider maakt de winnaar bekend.

Er wordt overlopen welke team welke missie heeft binnen gehaald. Bij elke missie wordt er stilgestaan bij de invloed van hun acties op de CO2-uitstoot. Hierbij ligt de focus op de link naar de realiteit en de gevolgen die dagdagelijkse handelingen kunnen hebben op het klimaat.