Over [ew32]

[ew32] is een jonge sociaal-maatschappelijke organisatie met gedegen kennis aangaande participatieprojecten.

Middels zogenaamde TestLabs testen jongeren zélf, onder deskundige begeleiding, rollenspellen. In dit project scherpen ze hun digitale én sociale mediageletterdheid aan. Ze exploreren en leren adequaat gebruik te maken van nieuwe media instrumenten (internet, laptops, camera’s, smartphones, etc.). Ze genereren er ruime inzichten mee; over actuele onderwerpen, crisissituaties, hulporganisaties, overheidsloketten,…

Ze geven uitdrukking aan herkenbare situaties uit hun naaste omgeving. Zo creëren ze hun eigen karakters, decors en rollenspelen. Ze verspreiden de opgedane kennis en vaardigheden onder hun vrienden en kennissen, onder meer door sociale media tools zoals YouTube, Facebook en Instagram.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met studenten, vrijwilligers en diverse onderwijs-, welzijns- en jeugdorganisaties.