De organisatie

[ew32] is een VZW die jongeren helpt om “serieuze” spellen en verhalen te creëren, te beleven en te delen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.

Missie

De vereniging wil veerkracht en participatie bevorderen. Dit door ervaring en experiment, door het hanteren van een gemeenschappelijke taal en op basis van wederkerigheid.

De vereniging hanteert hiervoor een methodiek met stapsgewijze aanpak en begeleiding. Deze methodiek wordt op regelmatige basis bottom up geëvalueerd en staat steeds open voor een veranderende omgeving.

De vereniging mikt op het versterken van de volgende sleutelcompetenties bij de deelnemers: digitale competenties, leren leren, sociale en burgerschapscompetenties, initiatief en ondernemerschap, cultureel bewustzijn en expressie.

Strategie

[ew32] zet jongeren aan tot wijzes van participatie waarbij ze zin, reden en perspectief leren ontwikkelen: We hanteren thema’s, vormen en inhouden die aansluiten bij de leefwereld van jongeren van vandaag en morgen. We maken maximaal gebruik van technologieën en methodologieën uit de open infomatie-, communicatie- en kennismaatschappij (’21e eeuwse geletterdheid’).

Doelstellingen

[ew32] leert jongeren om middels rollenspel-vormen tot een open dialoog te komen over de sociaal-maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. In workshops (LearningLabs en GameLabs genoemd) leven onze ‘gamers’ zich in (en uit); ze participeren; creëren en re-creëren; beleven (spelen) en delen.

Werkwijze

Middels de DRØME  participatie-methodologie (collaboratieve werkwijzes, templates, games en ‘crowdsourcing’ processen) duiken de gamers in de scenario’s van het bestaan. Ze leren op een gepaste wijze uitdrukking te geven aan hún inzichten over “serieuze” onderwerpen. Ze leren hun mening en hun gevoelens te delen met jongeren uit álle lagen van de bevolking. Ze zetten mekaar aan tot participatie. Ze geven zin aan elkander.

Resultaten

[ew32] houdt de vinger aan de pols — Ze analyseert en rapporteert haar bevindingen (dmv Active Research) over de leefwereld van jongeren aan de beleidsmakers en betrokken (intermediaire) organisaties.