ESF Project: CONNEXT for inclusion

[ew32] zal samen met nationale partner Artevelde Hogeschool het project CONNEXT for inclusion vormgeven.

Via transnationale samenwerkingen met Metropolia Universiteit in Helsinki en de gemeente Karlstad in Zweden wordt de problematiek rond vroegtijdige schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond aangepakt.

Het project heeft tot doel om via (de ontwikkeling van) Serious Urban Games het vertrouwen in de school en samenleving bij deze doelgroep te versterken. De expertise van [ew32] rond co-creatieve labs en het ontwikkelen van games op participatieve wijze worden hiervoor ingezet. AHS zal een ondersteunende rol bieden omtrent onderzoek en assessment methodieken.

Het resultaat zal een nieuwe Serious Urban Game zijn die gratis wordt aangeboden vanaf eind 2020.

Dit project wordt verwezenlijkt in samenwerking met andere belanghebbenden: jongeren, ouders, leerkrachten, ondersteuners en experts.

Interesse in CONNEXT? Contacteer ons via info@ew32.be

 

 

Voor dit drie jaar durend project ontvangt [ew32] en partner een financiering van 163.850,21 euro van ESF en 109.233,47 euro van het Vlaams cofinancieringsfonds.