Leerdoelstellingen voor de deelnemers

ICT competenties

 • De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 • De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
 • De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
 • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
 • De leerlingen kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-toepassingen.
 • De leerlingen zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik.

De nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET)

 • kritisch denken
 • mediawijsheid
 • open en constructieve houding
 • respect
 • samenwerken
 • zelfbeeld
 • zelfredzaamheid
 • zorgzaamheid