Missie & Visie

Missie

[ew32] is een vzw met een focus op game based empowerment van jongeren. We verspreiden Serious Urban Games® die ingezet worden binnen de Vlaamse onderwijs- en jeugdsector. Deze digitale stadsspelen over maatschappelijke thema’s komen tot stand via intensieve cocreatieprocessen met jongeren over heel Vlaanderen. Een andere focus van onze werking ligt op het vormen van leerkrachten, jeugdwerkers e.a. rond game based empowerment en opleidingen tot GameMaster/ GameDirector van bestaande Serious Urban Games®.


[ew32] distribueert en coördineert licenties van diverse Serious Urban Games® in Vlaanderen naar onderwijsinstellingen en jeugdwerk. Hiervoor is een uniek partnerschap opgezet tussen [ew32] en TELMA.

[ew32] informeert, activeert en empowert jongeren voor een positieve groei van hun persoonlijkheid en de maatschappij in het algemeen. Het informeren van jongeren is onze kernopdracht. Participatie en durven experimenteren zijn onze centrale waarden. Wij stimuleren en ondersteunen jongeren om zelf hun weg te zoeken en te vinden in het leven. [ew32] werkt actief aan een open dialoog over de sociale uitdagingen van de 21ste eeuw en dicht samen met haar partners en jongeren maatschappelijke kloven.

Visie


[ew32] gelooft in het potentieel van elke jongere. We zijn overtuigd van de nood die jongeren hebben om hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen in de samenleving van de 21ste eeuw. Onze maatschappij vraagt van jongeren dat zij zichzelf kunnen informeren en activeren. Nieuwe educatieve technieken, gemaakt met en voor jongeren zijn noodzakelijk om dit te realiseren. Zo willen we samen met jongeren en onze partners werken aan middelen om iedereen een gelijkwaardige kans op persoonlijke groei te geven. [ew32] is van mening dat er meer bruggen nodig zijn tussen jongeren enerzijds en het beleid, organisaties en diensten uit zowel de private als publieke sector anderzijds. Daarom wil [ew32] zelf als mediator/bruggenbouwer fungeren en investeren in andere mediatoren en netwerken om communicatie te bevorderen, en initiatieven van jongeren een draagvlak geven door samen een ondersteunend kader te creëren. Vzw [ew32] en haar medewerkers onderschrijven de kinderrechten en waken over de privacy van jongeren in hun werking, we vinden het belangrijk dat we meer inzicht creëren in de leefwereld van jongeren in al haar diversiteit, om zo op specifieke noden te kunnen inspelen.

[ew32] kreeg in 2018 het WAT WAT-label toegekend.

Korte geschiedenis

EuroWheels is een vzw, opgericht in 2007, die zich inzet voor sociaal-maatschappelijke participatie-projecten met een specifieke focus op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en hun 21e eeuwse “geletterdheid”.

Deze vzw ontwikkelde zich verder naar [ew32]. Een business plan werd aangemaakt, academisch onderzoek verricht, ontwikkeling werden opgestart en onze participatiemethodologie ‘DRØME’ werd door het werken met diverse doelgroepen beproefd en verfijnd.