Zweden en Finland kiezen voor onderwijsinnovatie via Vlaamse games

Zie info over over het project CONNEXT for Inclusion via: https://ew32.be/connext/

Zweden en Finland kiezen voor onderwijsinnovatie via Vlaamse games

Jongeren met een migratieachtergrond hebben het vaak extra moeilijk op school. Een game ontwikkeld door de jonge Gentse Serious Urban Game®-ontwikkelaar [ew32] helpt hen aan méér inzicht in hun eigen kwaliteiten en talenten. Dat motiveert hen om die laatste paar maanden of jaren op school toch nog door te zetten en  hun diploma secundair onderwijs te behalen. Zweden en Finland gaan er alvast mee aan de slag.

SERIOUS URBAN GAME® BREEKT INTERNATIONAAL DOOR

De Gentse organisatie [ew32] en Arteveldehogeschool gaan een internationale samenwerking aan met Metropolia Hogeschool (Helsinki, Finland)  en de Zweedse gemeente Karlstad rond een Serious Urban Game® (SUG) tegen schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond. Een SUG is een unieke, pedagogisch erkende en breed toegepaste co-creatiemethodiek voor leerkrachten en sociaal werkers, ontwikkeld door Lieve Achten, de drijvende kracht achter [ew32]. Jongeren ontdekken spelenderwijs via verschillende thema’s hoe ze actieve burgers worden. [ew32] verspreidt de Serious Urban Games® in Vlaanderen.

SCANDINAVIË KIJKT NAAR VLAANDEREN

In Vlaanderen ontstaat er nu plots extra belangstelling voor de methodiek, omdat Finland en Zweden traditioneel als voorbeeld dienen voor ons onderwijssysteem. Dat het dus nu eens andersom is, is opvallend nieuws. [ew32] en Arteveldehogeschool trekken het internationaal project op gang tijdens de week van 18 maart in Gent. Verschillende professionals uit het onderwijs en het sociaal cultureel werk uit de drie landen komen samen voor kennisuitwisseling. De innovatieve tool past in het ESF-project CONNEXT for inclusion dat loopt tot en met 2020.

AFTRAP IN GENT OP WOENSDAG 20 MAART EN DONDERDAG 21 MAART

We nodigen de media graag uit om een kijkje te nemen en vragen te stellen tijdens het transnationale co-creatielab op woensdag 20 maart in de voormiddag. Op dat moment brainstormen de deelnemers aan de hand van enkele methodieken over de nieuwe game.

 • Locatie: Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg, Blok D, Gent.
 • Contactpersoon: Jolien De Ridder, 0485 39 49 98
 • Het weekprogramma vind je hier terug.  

Meer info: 

ESF Project: CONNEXT for inclusion

[ew32] zal samen met nationale partner Artevelde Hogeschool het project CONNEXT for inclusion vormgeven.

Via transnationale samenwerkingen met Metropolia Universiteit in Helsinki en de gemeente Karlstad in Zweden wordt de problematiek rond vroegtijdige schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond aangepakt.

Het project heeft tot doel om via (de ontwikkeling van) Serious Urban Games het vertrouwen in de school en samenleving bij deze doelgroep te versterken. De expertise van [ew32] rond co-creatieve labs en het ontwikkelen van games op participatieve wijze worden hiervoor ingezet. AHS zal een ondersteunende rol bieden omtrent onderzoek en assessment methodieken.

Dit project wordt verwezenlijkt in samenwerking met andere belanghebbenden: jongeren, ouders, leerkrachten, ondersteuners en experts.

Meer info over CONNEXT? Contacteer ons via info@ew32.be

Voor dit drie jaar durend project ontvangt [ew32] en partner een financiering van 163.850,21 euro van ESF en 109.233,47 euro van het Vlaams cofinancieringsfonds.

 

 

Wij zoeken een VOLTIJDSE educatief medewerker (m/v/x)

Selecties afgerond

[ew32] vzw zoekt een VOLTIJDSE educatief medewerker (m/v/x) voor de ondersteuning en testing van alle Serious Urban Games.

[ew32] distribueert negen Serious Urban Games binnen het Vlaamse onderwijs en de jeugdsector. We zijn op zoek naar een educatieve medewerker voor de ondersteuning van nieuwe games en het bewaren van de continuïteit van de bestaande games.

Je zal een leidende rol spelen in ons nieuwe ESF-dossier waarbij een nationale en deels internationale samenwerking wordt beoogd met diverse partners. Dit project houdt de ontwikkeling van een nieuwe game in waarbij het thema ‘vertrouwen in het onderwijs’ centraal staat.

Heb je een band met onderwijs en educatie en wil je graag meewerken aan een vernieuwende onderwijsmethode? Dan is dit mogelijk iets voor jou!

Wat je moet doen:

 • Je hebt goede pedagogische inzichten en kan theoretische kaders naar de praktijk omzetten.
 • Je brengt zorgvuldig verslag uit naar de nationale en internationale partners van het ESF-project.
 • Je zoekt en sluit samenwerkingen af met nieuwe partners met betrekking tot de nieuwe Serious Urban Games en koppelt hierover terug naar het team.
 • Je wordt opgeleid tot GameMaster om de bestaande spelen van [ew32] te begeleiden (zie www.ew32.be).
 • Je werkt vormingen uit om nieuwe GameMasters op te leiden.
 • Je ondersteunt je collega’s (inhoudelijk, planning, logistiek).
 • Je ondersteunt de bestaande en lopende projecten (administratief).
 • Je overlegt met de stadsdiensten, leerkrachten en middenveldorganisaties.
 • Je ondersteunt en leidt de vrijwilligers op tot GameMasters.
 • Je bent een strakke planner en kan zeer goed participatieprocessen uitwerken, als uitdenker en als begeleider.
 • Je begeleidt het participatieve co-creatie traject van nieuwe Serious Urban Games.
 • Je brengt experten uit verschillende gebieden (professionals en jongeren) samen in expertenmeetings rond de thema’s van nieuwe Serious Urban Games.
 • Je rapporteert over de ontwikkeling van nieuwe Serious Urban Games en het participatieproces.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede opvolging van de klanten in jouw regio.

Wie je moet zijn:

 • Een veelzijdige, spitsvondige creatieveling die de handen uit de mouwen steekt en een flair heeft voor innoverende methodes. Je bent op je best in een verrassende werkomgeving.
 • En vlotte pen in het Nederlands en Engels.
 • Ervaring (3-5 jaar) in de jeugd of onderwijssector en ervaring in het werken met kansengroepen kent een meerwaarde.
 •  Flexibele werkplek: bereidheid tot verplaatsingen binnen Vlaanderen
 • Een leergierige persoonlijkheid.
 • Je bent een afwerker en werkt graag in team.

Wat je mag verwachten:

Een fijne, veeleisende, uiterst resultaatgerichte maar feestvierende werkomgeving met basis in Gent en activiteiten in heel Vlaanderen. Loonbarema B1c (binnen PC 329). Voltijds contract van onbepaalde duur. Relevante ervaring wordt meegenomen. Mogelijkheid tot thuiswerk. Woonwerkverkeer wordt vergoed. Maaltijdcheques na zes maanden in dienst.

Interesse?

Mail ten laatste 14 oktober 2018 een gemotiveerde sollicitatiebrief met een curriculum vitae naar vzw [ew32] met de hoofding: Educatief medewerker 2018, t.a.v. Lieve Achten en Jolien De Ridder, lieve@ew32.be en jolien@ew32.be .