Categorieën
Blog

LearningLab Future-ing Gent 2050

In samenwerking met de milieudienst van de stad Gent ontwikkelt EW32 een urban game voor jongeren rondom het thema “Gent klimaatneutraal in 2050”.Op 3 mei 2012 is het project van start gegaan onder de werktitel “Futureing Gent 2050” in het Gentse stadsmuseum het STAM.

In het voorjaar van 2012 organiseert EW32 een viertal Learning Labs waarin leerlingen van diverse Gentse scholen op een participatieve manier informatie verzamelen die later gebruikt zal worden voor de ontwikkeling van het digitale stadsspel!