Categorieën
Blog

Verslag activiteitenbezoek ‘No Credit, Game Over!’ afdeling Jeugd…

“De afdeling jeugd besluit dat de jongeren op een eigentijdse en aangepaste manier uitgedaagd worden om na te denken over finaciële consequenties van bepaald (risico)gedrag. Voor risicogroepen is dit spel zonder meer ‘leerrijk’ en een aanbod dat rechtstreeks naar competenties leidt. De inschakeling van nieuwe media en audiovisueel materiaal (om moeilijk bespreekbare thema’s door jongeren in beeld te laten brengen) is zonder meer aan te bevelen.

Belangrijke competenties kunnen via het virtuele spel verworven worden?

  • een samsung tablet hanteren
  • leren contacten nemen met hulpverleners in allerlei vormen (banbedienden, JAC, OCMW, interimbureau ect….)
  • Leren informatie beoordelen
  • Inzichten in virtuele manipulaties en mediawijsheid, Inzicht in schuldbemiddeling en het hanteren van de spelelementen verloopt via de nabespreking.