Doelstellingen

Met ‘NoCredit,GameOver!’ worden volgende doelstellingen beoogd :Schermafbeelding 2012-03-15 om 10.44.12

Algemene doelstellingen :

-Bewustworden van sociale kaart: de deelnemers komen in rechtstreeks contact met de verschillende (hulp)organisaties in hun eigen regio. Ze onderzoeken en ontdekken zelf de verschillende functies en taken van elke organisaties.

– Drempel verlagend: Al spelenderwijs gaan de leerlingen langs verschillende organisaties, en stellen ze daar een fictieve hulpvraag aan de medewerker. Door dit eerste (echte) contact zal het voor de leerlingen gemakkelijker en laagdrempeliger zijn om in de toekomst deze organisaties te contacteren.

– Geldbeheer: Aan de hand een fictief uitgavenpatroon en inkomen proberen de jongeren van hun schulden af te geraken. De jongeren leren de waarde van geld kennen.

– Inzicht geven in schuldenproblematiek: In het spel worden zowel oorzaken van de problematiek toegelicht, als verschillende oplossingen om hiermee om te gaan.

– Informatie op maat: De jongeren krijgen de vrijheid om op zoek te gaan naar antwoorden op hun eigen vraagstukken. Ze bepalen zelf hun traject en geven zelf aan welke informatie ze wensen te ontvangen. Dit resulteert in een zeer gedïfferentieerde aanpak van elk spelmoment.

Op vlak van jongerenparticipatie

Jongeren staan centraal doorheen het hele proces van ontwerp, ontwikkeling en de beleving. Ze zetten zichzelf aan in dialoog te gaan met de anderen en de dialoog zelf te faciliteren en te onderhouden. Omdat het spel vertrekt vanuit hun eigen leefwereld, heeft het meer kracht om kennis en skills over te brengen bij jongeren. Die kunnen ze dan makkelijker analyseren en op hun eigen manier met elkaar delen via communicatie en digitale kanalen uit hun eigen leefwereld. Wij geloven dat dit de jongerenparticipatie enorm kan verhogen: inspelen op hun leefwereld via communicatie die ze meer dan eigen zijn en die dé communicatie bij uitstek is die ze gebruiken naar hun vrienden en kennissen toe.
De jongeren krijgen de ruimte om op persoonlijk, lokaal en globaal vlak een thematiek aan te pakken waar ze misschien anders niet het gevoel hebben een verschil te kunnen maken. Nu kunnen ze mee nadenken over vernieuwing! We willen met dit project jongeren bewust maken dat ze in staat zijn zelf hun stem vorm te geven zodat ze  gehoord zullen worden! Het wordt een project voor en door jongeren.

Aanleren van ‘Nieuwe Media’-skills

Via onze spelen modelleren en verfijnen onze doelgroepen hun vaardigheden, kennis en attitudes inzake nieuwe, digitale media of met andere woorden, ze leren media kennen, media begrijpen en media maken.

Media kennen:
– verschillende nieuwe, digitale media ontdekken op een spelende, laagdrempelige en niet-formele manier en zien wat ze kunnen bedragen in hun dagelijkse leven
– leren hanteren en werken met de computer: info opzoeken, internet ontdekken, kritisch leren omgaan met dit medium, leren bloggen, filmpjes uploaden, filmpjes monteren, leren kennen van en leren werken met open source software,…
– leren hanteren en werken met een digitale camera: filmen,monteren,…
– leren werken met de smartphone of Tab: leren van grammatica van de digitale terminologie, leren werken met applicaties, gps-functie,…
– leren bronnen te controleren: informatie te checken en dubbelchecken, informatie met elkaar vergelijken en tegenstrijdigheden op te zoeken. Leren wie waarom welke informatie geeft en deze informatie te analyseren.

Media begrijpen:
– in kleine groepjes leren kritisch nadenken en kennis verruimen over serieuze thema’s waar ze in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden en mensen via nieuwe media hierover bevragen (interviews,…),
> ontwikkelen van analytische competenties waar ze zelf individueel verder mee aan de slag kunnen!
– leren begrijpen hoe media op hen, als jongere, inspeelt (bv: reclamecampagnes waarbij jongeren aangezet worden tot consumeren > schulden maken!)

Media Creëren:
– jongeren gaan zelf spelen ontwikkelen (karakters, scenario’s,…) voor elkaar via digitale media die ze zelf veel gebruiken, die ze zelf aanduiden als hun manier van communiceren, en zo jongeren onderdompelen in serieuze thema’s uit hun leefwereld.
– jongeren gaan filmpjes ontwikkelen met hun visie, hun idee, hun mening,…over het thema die ze posten op sociale netwerksite waardoor hun impact op andere jongeren groter wordt.

Samenwerkingsskills

Door samen in het spel te stappen leren jongeren intens met elkaar samen te werken: samen analyseren, samen discussiëren, samen tot beslissingen komen, luisteren naar elkaar, luisteren naar   meningen die misschien anders zijn dan hun eigen mening. Ze leren elkaar als gesprekspartner beter inschatten en meer respecteren.

Eveneens zijn er doelstellingen concreet uitgeschreven aan de hand van de VOET-competenties. Indien interesse, kan je deze altijd opvragen bij de organisatie.