Mindfits™ Lockdown Edition Leerkrachtenpagina

Welkom op de infopagina van Mindfits™ – Lockdown Edition voor leerkrachten. Hier vind je meer informatie over onder andere de inhoud, methodieken en VOETen.

Inhoud game

Jongeren moeten vandaag net als iedereen in hun kot blijven. De laatste weken komen dan ook meer en meer berichten over de effecten daarvan op het mentaal welzijn. Daarom lanceert [ew32] als gameontwikkelaar het GRATIS online spel Mindfits™ – Lockdown Edition, de single-player versie van de Serious Urban Game®Mindfits™

Deze versie van het spel tracht net als het basisspel op een speelse manier enkele taboes rond  psychisch welbevinden te doorbreken. De jongeren leren al spelenderwijs hoe ze kunnen omgaan met moeilijke momenten, stress, angsten en taboes. Ze leren wat ze zelf kunnen doen en wat ze voor anderen kunnen betekenen. Daarnaast komen ze tijdens het spel in contact met diensten en organisaties waar ze terecht kunnen als zij zelf – of mensen in hun omgeving – het even moeilijk hebben. 

Het uitgangspunt van de game: zeven jongeren verblijven in één kot, jij bent de nieuweling én er geldt een lockdown…

Het doel van het spel is om elke kotgenoot beter te leren kennen. Dit doe je door het spelen van minigames en door conversaties aan te gaan.

Thema’s doorheen het spel: sexting, social media, angsten, eenzaamheid, depressie, isolatie, identiteitscrisis, (online) hulpverlening, taboes, faalangst…

Hoe spelen

De leerlingen kunnen inloggen op sug-platform.com, daar vinden ze ook een feedbackformulier dat ze na het spelen van het spel kunnen invullen. Op deze manier blijven we het spel samen met de jongeren verder verbeteren. Dit kan een extra taak zijn die bij het spel meegegeven wordt. We ontvingen reeds meer dan 250 feedbackformulieren in de eerste week na de lancering van het spel.

Ook van leerkrachten en professionals uit het werkveld krijgen we graag feedback over wat beter kan of wat er nog ontbreekt in het spel. Dit kan op dit afzonderlijk evaluatieformulier voor professionals.

Waarom relevant

Door de interactie met hun kotgenoten in het spel scherpen jongeren verschillende sociale vaardigheden aan. Ze leren al doende verschillende gesprekstechnieken, ervaren empathie met personages, doorbreken diverse taboes en leren wat ze ze voor anderen kunnen betekenen. Tegelijk leren ze wat ze zelf kunnen doen wanneer ze het even moeilijk hebben en maken ze kennis met het (online) aanbod van hulpverlening in Vlaanderen. 


Daarnaast werken de leerlingen tijdens het spelen van Mindfits™ – Lockdown Edition ook aan onderstaande vakoverschrijdende eindtermen:

Gemeenschappelijke stam

communicatief vermogen1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
doorzettingsvermogen4. blijven, ondanks moeilijkheden hun doel nastreven
empathie5. houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen
exploreren8. benutten leerkansen in diverse situaties
flexibiliteit9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden
kritisch denken12. zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken
mediawijsheid14. gaan alert om met media
open en constructieve houding16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld
respect18. gedragen zich respectvol
zelfbeeld21. verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten
22. ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen.
zelfredzaamheid23. doen beroep op maatschappelijke diensten en instellingen
24. maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken
zorgzaamheid26. gaan om met verscheidenheid

Context 2: mentale gezondheid

1. gaan adequaat om met de taakbelasting en met stressvolle situaties
2. gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw
3. erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp
4. aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en verandering in de puberteit
5. kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag
6. stellen zich weerbaar op

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling

3. accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie
4. kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen
5. handelen discreet in situaties die dat vereisen
6. doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik
7. bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking
8. uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen
9. zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten

Toegepaste methode

Bij de ontwikkeling van deze serious game van deze serious game werd de methode ‘game based empowerment’ als basis gebruikt. Deze methode sluit nauw aan bij game based learning en is mede gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) om de intrinsieke motivatie van jongeren om te leren over mentaal welzijn te verhogen. Bijkomend worden jongeren in het spel aangezet om op hun eigen manier en vanuit zichzelf zowel zichzelf als mensen in hun omgeving te helpen wanneer mogelijk.

Bij game based learning wordt er vertrokken vanuit een game, waar er gebruik wordt gemaakt van het motiverende effect van de spelvorm om jongeren aan te zetten tot leren. Games verhogen de intrinsieke motivatie om te leren door in te spelen op drie basisbehoeften : autonomie, verbondenheid en competentie (zelfdeterminatietheorie). Door deze verhoging wordt er ook een stijging opgemerkt in de kennisopname.

Met onze Serious Urban Games® willen we niet enkel inzetten op ‘kennis’ en ‘leren’, maar ook op  het ‘empoweren’ van jongeren. Om deze reden lanceerden we de methode ‘game based empowerment’. Met onze games maken we jongeren bewust van het feit dat ze heel wat competenties in zich hebben, dat ze eigen keuzes kunnen maken, dat ze invloed uitoefenen op hun omgeving en dat hun mening er toe doet! De nadruk ligt op de eigen kracht van jongeren. Spelenderwijs leren ze uit zowel positieve als negatieve ervaringen. 

Ook in Mindfits™ – Lockdown Edition krijgen ze de ruimte om te experimenteren: falen mag en kan. Door de personages en verhalen herkenbaar te maken voor de jongeren, wordt een simulatie gecreëerd die dicht aanleunt bij de realiteit. Het online anonieme aspect zorgt dan weer voor een veilige omgeving om te oefenen en te experimenteren. Jongeren leren uit deze ervaringen en kunnen daarna hun eigen keuzes en gedrag zelf corrigeren. 

Uit een onderzoek naar onze methodiek in Nederland (uitgevoerd door Panteia in opdracht van Schouders Eronder) bleek deze methodiek niet enkel voor een hoger leereffect te zorgen, maar bleven deze resultaten ook positief op lange termijn. Lees het volledige onderzoek hier.

Vragen of meer info over deze of over onze andere games: mail of bel ons gerust.

Alvast veel spelplezier!

Het [ew32] team