Ontwikkeling R.E.S.P.E.C.T.O.

R.E.S.P.E.C.T.O. werktitel is het jongste ESF-project van [ew32]. Samen met haar partners Stad Kortrijk, Mentor vzw en TAPAScity, ontwikkelt [ew32] in 2016-2017 een nieuwe Serious Urban Game over het thema ondernemingszin en zelfontwikkeling. De ontwikkeling van het spel gebeurt via de DRØME methodiek: jongeren nemen deel aan drie labs waarin zij, onder begeleiding van [ew32], het spel vormgeven: Learning-, Game- en TestLabs.

NIEUWE NAAM

“PlanTrekkers”

Educatieve doelstellingen van de Learning-, Game- en TestLabs

De jongeren:
-worden zich bewuster van hun eigen competenties en vaardigheden
-kunnen zichzelf beter oriënteren op de arbeidsmarkt
-maken kennis met de lokale sociale kaart m.b.t. oriënteren en ondernemingszin
-hun ondernemingszin wordt geprikkeld
-worden aangezet om meer initiatief, durf, zelfredzaamheid en vertrouwen te hebben op de arbeidsmarkt
-hebben persoonlijke ontmoetingen met experts i.v.m. oriëntatie en ondernemen
-krijgen een realistisch beeld van ondernemen en zelfstandig zijn

Inhoud LearningLab

-introductie Serious Urban Games, [ew32], methode met Learning-, Game- en Testlabs
-kennismaking
-interactieve kennismaking met ondernemen in de 21ste eeuw, en het ondersteunend kader. Dit gebeurt aan de hand van inspirerende filmpjes en een quiz met tablets en live scores
-bevraging persoonlijke interesses, kennis & skills
-een persoonlijkheidsprofiel-bevraging gebaseerd op PCM (Process Communication Model), gemaakt door Dr. Van de Velde, wordt afgenomen
-vanuit de volgende vier opportuniteiten wordt over ondernemingszin en mogelijkheden nagedacht: ondernemersdroom, frustratie, persoonlijke skills en interesses
-toetsen ondernemerszin en bevraging over wat de deelnemers denken van/over ondernemen
-bevraging naar een naam voor deze Serious Urban Game over ondernemingszin en zelfontwikkeling

Vervolg

De leerlingen worden tweemaal teruggevraagd voor de Game- en TestLabs. In de GameLabs bouwen ze aan verschillende gametrajecten, gebaseerd op PCM en werken zij mee aan het omzetten van de inhoud van de LearningLab tot een serious urban game met tablets. Tijdens het TestLab spelen we de Serious Urban Game rond ondernemingszin en zelfontwikkeling gemaakt door de deelnemers, en bespreken we verbeterpunten.

 

logo ESF