Categorieën
Featured

NoCredit,GameOver!

Schermafbeelding 2012-03-15 om 10.44.12‘NoCredit,GameOver!’ is een stadsspel dat jongeren in beweging brengt rond een sociaal relevant thema, namelijk “schulden”.

Aan de hand van digitale media dient de jongere zich een weg te banen door de stad in een poging de schulden van zijn personage af te lossen. Hierbij dient hij zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW mutualiteiten, vakbonden, banken…) aan te spreken en praktische oplossingen te zoeken. Interviews, foto’s en documenten dienen aan te tonen dat de jongere niet alleen de/ zijn weg vindt in de wereld van de media, maar ook in de -soms keiharde- realiteit.

Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. Een nabespreking zorgt ervoor dat we hun gedrag en beslissingen kunnen evalueren. Dit brengt een belangrijke dialoog op gang, die tevens een eerste aanzet vormt/ geeft naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.

Hoe is deze game ontwikkeld?

Via ‘LearningLabs’ worden de jongeren betrokken bij de ontwikkeling van het spel en de thema’s die worden aangesneden. Daarnaast bepalen ze in de ‘GameLabs’ hoe het spel er moet uitzien en hoe het best wordt gespeeld. Op die manier kunnen we een spel aanbieden dat nauw bij hun eigen leefwereld en voorkeuren aansluit.

[ew32] levert een unieke, socialiserende ervaring op maat van de jongere, in een taal die zich heden ten dage meer en meer opdringt, nl. die van de moderne media en mobiele tools.

Voor wie? alle enthousiaste jongeren tussen 16 en 25 jaar.

Meer info : ‘NoCredit,GameOver!’

Categorieën
Blog

LearningLab ‘Brugge’

Bekijk de video.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=HV9Ylf26fu8&feature=related

Categorieën
Slider

Serieuze onderwerpen

Categorieën
Featured Slider

Jongeren participatie

Onze doelgroep bestaat uit alfa-prosumers, beta-prosumers, gamma-prosumers en n-prosumers op zowel Europees niveau als op Vlaams niveau. De leeftijd van onze doelgroep zijn jongeren tussen de 14 en 25 jaar omdat de doelgroep binnen deze leeftijdsfase op het punt staat om een aantal toekomstige beslissingen te nemen waarbij het belangrijk is om er goed over na te denken zodat ze later niet in de problemen kunnen geraken.

Lees meer over onze doelgroep

Categorieën
Featured Slider

Plezier met technologie!

[ew32] begeleidt jongeren in sociaal-maatschappelijke onderwerpen en scherpt tegelijkertijd hun media- en communicatievaardigheden aan. Op die wijze stimuleren én versterken we de sociaal-maatschappelijke dialoog van de 21e eeuw.