Persbericht 25 maart 2014

1468715_659254054124884_1405309899_n

 

 

 

 

Wij willen werk! Wij willen feedback! Wij willen leerkansen op de arbeidsmarkt! Jongeren aan het woord.

Minister van Werk, Monica De Coninck en schepen van werk van Antwerpen, Marc Van Peel, bezoeken op dinsdag 25 maart een co-creatiesessie van [ew32] in het kader van het het ESF-project #WORK. [ew32] ontwikkelt in samenwerking met de VDAB de Serious Urban Game #WORK om positieve ontmoetingen en kansen te creëren voor jonge werkzoekenden.

De jeugdwerkloosheid in Europa en in België is de laatste tijd een hot topic en ernstig probleem. In Vlaanderen werden vorige maand 48 172 jonge werkzoekenden geteld (Bron: VDAB).  Jongeren komen op straat, er zijn té weinig jobs en er is de instroom van buitenlandse arbeiders die de jobs en stageplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs doet afnemen. De arbeidsmarkt in Vlaanderen kampt met een groot spanningsveld waarop het moeilijk balanceren is. [ew32] wil met het ESF-project #WORK inzetten op dit spanningsveld door alle verantwoordelijken in de arbeidsmarkt te mobiliseren en te sensibiliseren. Zowel de VDAB, uitzendsector, vakbonden als werkgevers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid en betrokken in het verhaal.

[ew32] zet om en bij de 150 jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs  en 160 consulenten (VDAB, uitzendsector,…) uit de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen op verschillende momenten samen aan tafel.  In co-creatiesessies worden de jongeren hun eerdere en huidige ervaringen met de arbeidsmarkt en hun wensen en noden in kaart gebracht. De uitdrukking onbekend is onbemind is hier sterk van toepassing.  De doelgroep, jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs, die amper worden gehoord, staan in dit project centraal.  Op 25 maart zetten we de jongeren extra in de schijnwerpers door hen op beleidsniveau ook hun stem te laten horen en dit door het bezoek van minister De Coninck en schepen Van Peel. Alle ervaringen, verzuchtingen, frustraties, wensen, noden en vragen van de jongeren worden in een Serious Urban Game gegoten. De focus van de Serious Urban Game is positieve ontmoetingen en kansen creëren tussen jongeren en alle actoren uit de arbeidsmarkt.

[ew32] is een organisatie, gevestigd in Gent, die jongeren helpt om serieuze games en verhalen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen te creëren, te beleven en te delen. Momenteel zijn er al 2 afgewerkte Serious Urban Games van [ew32] die gespeeld worden in verschillende Vlaamse steden, NoCredit,GameOver! en Your City 2050.

Voor meer informatie kan u Lieve Achten contacteren via mail: lieve@ew32.be of via telefoon: 0486514413

Wanneer: Dinsdag 25 maart van 8u50-15u30.

Aanwezigheid van de minister vanaf 11u30 tot 13u

Waar: Scoutel, Stoomstraat 3, 2018 Antwerpen

 

ESF

vdab

ew32_logo(grijs)

 

 

 

www.esf-agentschap.be