PlanTrekkers – Spelverloop

INLEIDING (30’)

De GameMaster legt het spel uit & verdeelt de leerlingen in groepjes van 3. Elk team leidt een bedrijf dat op de rand van het faillissement staat. Het is nu aan de leerlingen om hun onderneming weer rendabel te maken.

Met een tablet trekken ze de stad in, de GameMaster volgt hen daarbij op de voet via het S_U+G® platform: het online spel- en informatie-portaal met een plattegrond van de stad waarop alle meewerkende organisaties staan aangeduid.  

SPEL (120’)

Aan de hand van die plattegrond op de tablet gaan de leerlingen langs bij reële organisaties en instellingen in de stad. Daar kunnen ze informatie verzamelen en opdrachten uitvoeren. Hierbij moeten ze telkens opnieuw keuzes maken: Een nieuwe lening aangaan? Een ander pand zoeken? Elk team probeert de nodige stappen te zetten om meer winst te maken.
Foto’s, video’s en berichten die de leerlingen op het platform posten, gelden voor de GameMaster als bewijs van hun inspanningen en leveren geld op voor de onderneming.

NABESPREKING (30’)

We kijken hoe zelfredzaam de teams te werk gingen. Begrijpen de leerlingen het probleem? Zijn ze in staat het te analyseren en hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden? We overlopen de acties van alle teams, we vergelijken de resultaten en proberen de verschillen in aanpak te verklaren. Tijdens de nabespreking in groep leren we wat de leerlingen van het spel zullen meedragen. We baseren ons op hun ervaringen en het geleverde bewijsmateriaal om enkele concrete vragen te stellen, zoals bijvoorbeeld:

  • Over de ondernemingen: Welk nieuw doel kreeg je bedrijf en hoe kom je op dat idee? Denk je dat het concept van de andere bedrijven succes kan hebben? Wat moet je absoluut doen als je een onderneming wil starten en bij welke organisaties kan je daarvoor terecht? Welke stappen heb je ondernomen om je bedrijf van het faillissement te redden?
  • Over de competenties van de deelnemers:
    Welke talenten bezit je volgens vrienden en familie? Hoe heb je die vandaag binnen je onderneming ingezet? Hoe zouden deze competenties je bij een ander bedrijf van pas kunnen komen?