S.U.G®: wat en hoe?

Een Serious Urban Game® combineert teamwork, technologie, vaardigheden en kennis om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De deelnemers gaan challenges aan en worden door live feedback aangemoedigd. Terwijl duiken ze in maatschappelijke thema’s, verruimen hun horizon en verwerven 21ste eeuwse vaardigheden.
“Connect before you correct!” geldt voor elke doelgroep waar we mee werken. In plaats van onmiddellijk te willen corrigeren maken we eerst contact. Falen kan en mag. Altijd is er ruimte voor experiment. Elke game wordt op maat ontwikkeld in samenwerking met, en voor de deelnemers. Ons ontwikkelingsproces loopt in 3 fases: aansluiten bij de leefwereld van onze doelgroep, inspelen op hun noden en nagaan of een game effectief werkt bij de doelgroep is de hoofdreden waarom we aan co-creatie doen.

WHY SO SERIOUS?

[ew32] games behandelen steeds een maatschappelijke thematiek. Dat gaat van algemeen sensibiliseren tot effectief taboes doorbreken. Samen met onze partners, experten en een grote diverse groep jongeren onderzochten we voor Mindfits een effectieve maar veilige invalshoek voor een game rond psychisch welbevinden. Door vanuit personages te vertrekken bieden we de gewenste geborgenheid aan jongeren om kleine of grotere problemen aan te pakken. Tegelijk reflecteren ze kritisch over de vooroordelen rond psychisch welbevinden.

WHY GO URBAN?

Met een tablet in de hand gaan jongeren in groepjes op stap in hun stad of gemeente en ontdekken op die manier niet enkel de fysieke sociale kaart, maar evengoed het virtueel netwerk van hulpverlening. Ze raadplegen zowel offline als online diensten en organisaties die hun personage kunnen helpen. Ondertussen ontrafelt zich het sociale vangnet voor hun personage en betrekken ze mensen op straat in hun verhaal!

WHY PLAY A GAME?

Alles wat leuk is blijft beter hangen! Game-based learning is een vorm van leren die zijn effectiviteit al heeft bewezen. Spelenderwijs worden moeilijkere thema’s niet alleen bespreekbaar maar werken jongeren ook aan verschillende competenties die zowel hen als klasgenoten verder helpen wanneer nodig.