S_U+G®: wat en hoe?

Een S_U+G Serious Urban Game® combineert teamwork, technologie, vaardigheden en kennis om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De deelnemers gaan challenges aan en worden door live feedback aangemoedigd. Tegelijk duiken ze in maatschappelijke thema’s, verruimen hun horizon en verwerven 21ste eeuwse vaardigheden.
“Connect before you correct!” geldt voor elke doelgroep waar we mee werken. In plaats van onmiddellijk te willen corrigeren maken we eerst contact. Falen kan en mag. Altijd is er ruimte voor experiment. Elke game wordt op maat ontwikkeld in samenwerking met, en voor de deelnemers. Ons ontwikkelingsproces is cocreatief en verloopt in 3 fasen: aansluiten bij de noden en leefwereld van onze doelgroep, hun input vragen en nagaan of een game effectief werkt bij de doelgroep.

WHY SO SERIOUS?

Serious Urban Games® behandelen steeds een maatschappelijke thematiek. Dat gaat van algemeen sensibiliseren tot effectief taboes doorbreken. Alle games worden ontwikkeld in intensieve cocreatieprocessen waarin onze partners, experten en een grote diverse groep jongeren input geven, de games mee vorm geven en testen.

WHY GO URBAN?

Met een tablet in de hand gaan jongeren in groepjes op stap in hun stad of gemeente en ontdekken op die manier niet enkel de fysieke sociale kaart, maar evengoed het virtueel netwerk van organisaties. . Ondertussen betrekken ze mensen op straat in hun verhaal!

“S_U+G Serious Urban Game is een project en geregistreerd
merk van Lieve Achten voor TELMA bv”

WHY PLAY A GAME?

Alles wat leuk is blijft beter hangen! Game-based learning is een vorm van leren die zijn effectiviteit al heeft bewezen. Spelenderwijs worden moeilijkere thema’s niet alleen bespreekbaar maar werken jongeren ook aan verschillende competenties die zowel hen als klasgenoten verder helpen wanneer nodig.