#WORK – Eindtermen

Hoe sluit de game #WORK aan op de eindtermen van het secundair onderwijs?

 • Communicatief vermogen
  • De leerlingen communiceren in de praktijk met verschillende instanties: ze stappen er effectief binnen, formuleren hun vragen en worden geholpen/geïnformeerd.
 • Creativiteit
  • De leerlingen moeten zelf oplossingen bedenken voor een probleem (een job vinden voor hun personage).
 • Doorzettingsvermogen
  • Er moeten verschillende stappen gezet worden om het personage aan een job te helpen (oa een CV opmaken, motivatiebrief, vacatures opzoeken…). Dit vraagt geduld, discipline en doorzettingsvermogen.
  • De leerlingen vertrekken niet vanuit een comfortabele positie maar vanuit een probleemsituatie die ze moeten zien te verbeteren.
 • Empathie
  • De deelnemers moeten zich inleven in de situatie van een fictief personage.
  • Door rekening te houden met de mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen van hun personage kunnen ze helpen/slagen in de opzet.
  • Ze moeten het nodige engagement vertonen om het probleem van dit personage op te lossen.
 • Exploreren
  • Binnen een fictieve situatie experimenteren de leerlingen met reële organisaties en instellingen. Ze kunnen als het ware ‘oefenen in het echt’.
 • Kritisch denken
  • De leerlingen bekijken een situatie vanuit verschillende perspectieven.
  • Ze wegen de mogelijk oplossingen tegenover elkaar af en maken daarop een bewuste keuze.
 • Mediawijsheid
  • De spelers gebruiken het S_U+G® platform (een digitaal informatie- en spelplatform) als tool om reële situaties op te zoeken en te onderzoeken.
 • Open en constructieve houding
  • De deelnemers leren bij door hun eigen ervaring en die van anderen te bespreken en evalueren.
 • Respect
  • De spelers houden rekening met de concrete situatie bij de organisaties en instellingen waar ze binnenstappen (andere klanten, beurt afwachten, matuur communiceren,…).
 • Samenwerken
  • Verschillende leerlingen delen 1 werkloos personage, ze hebben een gemeenschappelijk doel: het personage een job bezorgen.
  • De spelers moeten samenwerken om tot oplossingen komen.
 • Zelfredzaamheid
  • Het spel werkt drempelverlagend: de leerlingen doen een beroep op bestaande maatschappelijke diensten en instellingen.
  • Spelers maken gebruik van de gepaste kanalen om vragen, problemen, ideeën en meningen kenbaar te maken.
 • Zorgvuldigheid
  • De deelnemers leren dat nauwkeurigheid belangrijk is bij het solliciteren. Werkgevers stellen nl steeds hogere eisen aan sollicitanten.