Your City 2050 – Spelverloop

BEGINSITUATIE

Een getrainde GameMaster van [ew32] geeft uitleg over de inhoud van de game en over de werking van het materiaal en het digitale spelplatform.
Hij/zij verdeelt de leerlingen in 2 teams van maximaal 20 leerlingen. Elk team krijgt zijn eigen hoofdkwartier, van hieruit spelen ze het spel. Het spelmateriaal ligt klaar.De teams ontdekken dat een apocalyps hun stad heeft vernield.
Het is nu aan hen om de stad terug te doen opleven. Qua visie staan beide teams lijnrecht tegenover elkaar. Het ene team volgt blindelings leider Daryl, een strijder die gelooft in een nieuwe en duurzame maatschappij waar alles anders kan dan voorheen. Het andere team gelooft in de visie van Angel, een pittige dame die zo snel mogelijk terug wil naar het makkelijke en aangename leventje in de vroegere consumptiemaatschappij.

WAT NU?
De teams organiseren zich: ze splitsen zich op in kleine missieteams van 3 à 4 spelers die gewapend met een tablet en een rugzak vol attributen de stad zullen intrekken. Per team blijven 1 of 2 operatoren achter in het hoofdkwartier om de missieteams aan te sturen. Zij tekenen ook de strategie uit: welk team gaat waarheen? Hoe communiceren we? Wie krijgt welk materiaal mee? Op het signaal van de GameMaster begint het spel en trekken alle missieteams de stad in.

DOEL
Op de zogenaamde ‘hotspots’ in de stad kan elk team een missie uitvoeren. Daarbij wordt de co2 die de spelers uitstoten, nauwkeurig gemeten. Team Daryl wil met haar langetermijnvisie deze uitstoot natuurlijk beperken. Team Angel heeft minder geduld en wil koste wat het kost zo snel mogelijk het comfort terug van voor de milieuramp.

Het team dat als eerste de missie afrondt, haalt de ‘hotspot’ binnen en heeft op deze plaats haar visie kunnen doordrukken. Wanneer Team Angel als eerste de missie binnenhaalt, zal er dus co2 bijkomen. Wanneer Team Daryl een missie binnenhaalt, wordt de lucht weer wat zuiverder.

Via de tablet houdt elk team contact met de GameMaster en de operatoren in het hoofdkwartier. De spelers sturen foto’s, filmpjes en tekstberichten door om te bewijzen dat ze een missie volbracht hebben

In het hoofdkwartier wordt geprojecteerd hoeveel co2 een team uitstoot. Zo kunnen de teams volgen wie aan de winnende hand is

EVALUATIE

Na afloop van het spel, komt iedereen terug samen in het hoofdkwartier. De GameMaster maakt de winnaar bekend.

We overlopen welk team welke missie heeft binnengehaald. We staan ook telkens stil bij de invloed van de acties op de co2-uitstoot. Hierbij ligt de focus op de link met de realiteit en de gevolgen die dagdagelijkse handelingen kunnen hebben op het klimaat.